Sökning: "hans eriksson konstnär"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hans eriksson konstnär.

  1. 1. Huset : ett livsverk av Liss Eriksson

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Gunilla Arvidsson; [2007]
    Nyckelord :Liss Eriksson; skulpturer; konst; Huset;

    Sammanfattning : Liss Eriksson växte upp i en inspirerande miljö, där fadern Cristian Eriksson förde skulpturtraditionen vidare till sonen. Det var en uppväxt som gav Liss Eriksson stor inblick i en konstnärs sätt att se och betrakta, men också att det krävdes stort tålamod och hantverksskicklighet för att få fram det uttryck man som konstnär söker. LÄS MER