Sökning: "hans georg gadamer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden hans georg gadamer.

 1. 1. Seeing and Sinners : Spatial Stratification and the Medieval Hagioscopes of Gotland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Karl Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Hagioscope; Peter of Limoges; Visuality; Perspectiva; Anchorite; Recluse; Gotland; Purgatory; Leprosy; Penance; Sword Brethren; Teutonic Order; Pilgrims; Hagioskop; Peter Limoges; Visualitet; Perspectiva; Anakoret; Reclus; Gotland; Skärselden; Spetälska; Botgöring; Svärdsbrödraorden. Tyska Orden; Pilgrim;

  Sammanfattning : The hagioscope—a small tunnel or opening usually set at eye-level in a church wall—is a complex and multifaceted device that appears in Europe during the late medieval period. Despite an increased interest in the  history of the senses, the hagioscope has been overlooked until now. LÄS MER

 2. 2. "Vilken hjärna tänker du med egentligen?" : En vetenskaplig essä om hur vi kommunicerar framför eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lisa Åslund; [2018]
  Nyckelord :Communication; practical knowledge; conduct; leisure-time teacher; power relations; Kommunikation; praktisk kunskap; bemötande; kommunikation; maktrelationer;

  Sammanfattning : This essay will reflect upon communication and conduct in different ways. The essay is based on a dilemma that is difficult to assess since it addresses a situation where I, in my role as a leisure-time teacher, react upon how a colleague treats a young student. LÄS MER

 3. 3. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

 4. 4. Konstens olika horisonter : Ett möte med bildkonst från Senegal, Mali och Moçambique

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eva-Lotta Holm Flach; [2015]
  Nyckelord :Horizon; distance; alienation; the well-known; space; culture; visual arts; gallery; gallery owner; curator; West Africa; Mali; Mozambique; sculpture; painting; photography.; Horisont; avstånd; främlingsskap; det välkända; mellanrum; kultur; bildkonst; galleri; gallerist; kurator; Västafrika; Mali; Moçambique; skulptur; måleri; fotografi;

  Sammanfattning : I följande essä, Konstens olika horisonter – ett möte med bildkonst från Senegal, Mali och Mocambique, diskuterar jag rollen som gallerist och curator i mötet med det som är okänt och främmande i konsten. I essän refereras till möten med konst och konstnärer från Senegal, Mali och Mocambique. LÄS MER

 5. 5. Berättelser från diktaturen - Alienation i två romaner av Herta Müller : En litteratursociologisk studie efter Melvin Seemans teori

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yvonne Solomon; [2015]
  Nyckelord :alienationsteori; litteratursociologi; tematisk textanalys; biografisk textanalys; Herta Müller; vittneslitteratur;

  Sammanfattning : This master thesis aims to identify and interpret alienation-related situations in two novels by the German-Romanian author Herta Müller, "The Land of Green plums" (Herztier) and ''The Appointment" (Heute wär ich mir nicht lieber begegnet). The events presented in the novels take place during the time of the communist dictatorship of Nicolae Ceausescu in Romania, with some references to the time before the Second World War. LÄS MER