Sökning: "hans söderblom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hans söderblom.

 1. 1. Vi vilja vara svenskar! : Ecklesiologi och historik från Svensk-finska St. Mikaels församling i Tallinn 1919-1944

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Johannes Källström; [2014]
  Nyckelord :kyrkohistoria; Estland;

  Sammanfattning : ”Vi vilja vara svenskar!” svarade Hjalmar Pöhl, dåvarande kontraktsprost i svenska kontraktet i Estland, när han i oktober 1941 precis fått lämna landet och står inför en nystartad räddningskommitté för estlandssvenskarna i Stockholm. I Estland hade nazisterna kört ut Sovjet, innan det hade landet och kyrkan gått igenom en fruktansvärd tid med deporteringar, avrättningar och förföljelse. LÄS MER

 2. 2. Stockholmsbörsens avkastning efter stora prisrörelser på utländska börser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Victor Wrangdahl; Jonathan Söderblom; [2013]
  Nyckelord :Nyckelord: OMX30; Nikkei 225; Nasdaq; anomali; den effektiva marknadshypotesen; random walk; behavioral finance; heuristic- driven biases; representativeness; overconfidence; anchoring; aversion to ambiguity; Innumeracy; frame dependence och marknadsineffektivitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i nationalekonomi vid Lunds universitet, kandidatuppsats, VT 2013 Seminariedatum: 2013.01. LÄS MER

 3. 3. Kan tro och vetande förenas i en NutidsTeologi? : Diskussion utifrån Nathan Söderblom, Paul Tillich, Raimundo Panikkar och Ian G. Barbour m.fl.

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Ursula Björkman-Sjögren; [2006]
  Nyckelord :Religionsteologi; Religion-Naturvetenskap; Tro-Vetande; ;

  Sammanfattning : 4. SammanfattningMitt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka förutsättningarna för en nutidsteologi utifrån frågeställningen: Vad utmärker en teologi som har ett öppet förhållningssätt dels mot andra religioner dels mot naturvetenskapens beskrivning av verkligheten? Jag har utgått från att en sådan ska kunna ge tillfredsställande förklaringar på förhållandet mellan tro och vetande, naturvetenskap och religion, och också på det faktum att det finns många religioner med delvis motsägande sanningsanspråk. LÄS MER

 4. 4. Nathan Söderblom : hans utveckling till ekumenisk ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Natalja Potechkin; [2005]
  Nyckelord :life and work; Nathan Söderblom; ärkebiskop; ekumen; ekumenik; biografi; personlighetsutveckling; Stockholmsmötet;

  Sammanfattning : Nathan Söderblom var ett levande band mellan Europas folkkyrkor, en andes budbärare, som blev hörd och förstådd överallt och genom vilken människor från skilda världar lättade upp sitt hjärta för varandra. Hans stora tanke: fred och samförstånd svarade mot den längtan, som växt sig så stark i efterkrigsårens splittrade värld, och dock förefaller det omöjligt att avgöra, om det var hans idéer, som fäste världens uppmärksamhet på hans person, eller om det inte snarare var den gåtfulla makten hos denna märkliga personlighet, som förde den ekumeniska tanken till seger. LÄS MER