Sökning: "hansastad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hansastad.

  1. 1. Jakriborg 18 år senare : Hur kan man värdera nybyggnationer i historiserande arkitektur?

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Beata Kolakowski; [2017]
    Nyckelord :Jakriborg; arkitektur; hansastad; medeltiden; nyurbanism; traditionell; historiserande; historisk; nystilar; pastisch;

    Sammanfattning : I denna uppsats har historiserande arkitektur studerats. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka området Jakriborg, en stadsdel i medeltida arkitektur byggd 1999 i Hjärup, Skåne (Sverige). LÄS MER