Sökning: "hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 852 uppsatser innehållade ordet hansen.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER

 2. 2. Investigating the Effect of Code Comments on Source Code Comprehension - A Reproduction Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Christofer Jidarv; Robin Hansen; [2023-08-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software comments are written to get an understanding of what code does, its function, and its purpose. There is a consensus in the industry that code comments improve software comprehension, but is this really the case? In this research, we investigate the effect of code comments on software comprehension by conducting an experiment where participants are to study one of three types of code snippets containing the same code. LÄS MER

 3. 3. Tala är silver, styra diskursen är guld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Kohls Josefsson; Elias Åhlander; Erika Uutela Larsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: Speaking is silver, running the discourse is gold Authors: Adam Kohls Josefsson, Elias Åhlander and Erika Uutela Larsson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Monika Djerf-Pierre Aim of thesis: This essay aims to investigate the framing of actors in climate journalism. To investigate the framing of actors the framing of the news subject climate change was also investigated. LÄS MER

 4. 4. ”There is a need for people who can provide a transition”: A case study of how educational activities empower actors to engage in a local transition of the waste system on Bornholm, Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Kathrine Gjesing Hansen; [2023]
  Nyckelord :socio-institutional transitions; Denmark; power; education; municipal waste management; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainable waste management is a complex task within environmental governance, and municipalities play a key role in governing a transition of the waste system toward prevention and reuse. This calls for an enhanced understanding of local capacities for change, and therefore this thesis adopts a socio-institutional perspective on the power of actors to influence local transitions. LÄS MER

 5. 5. Handledaren ombord : En kvalitativ studie om studenternas erfarenheter av den fartygsförlagda utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Malin Hansen Flodin; [2023]
  Nyckelord :Handledare; fartygsförlagd praktik; engagerad; förväntningar; erfarenheter;

  Sammanfattning : Denna studie belyser erfarenheter som studenter från Sjöfartshögskolan i Kalmar upplevt under deras fartygsförlagda praktik gällande handledarens förmåga att planera, dokumentera och anpassa den fartygsförlagda praktiken utefter studenten utbildningsbehov. Denna studie undersöker också hur involverad och engagerad handledaren är i studenterna som kommer ombord och om studentens kön kan påverka handledningen. LÄS MER