Sökning: "hanterbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet hanterbarhet.

 1. 1. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. "Från guldkorn till sandkorn" [...] jag förstod att hon nog ville ha bort mig för hon ville nog få in en yngre där [...] : en kvalitativ studie om arbetsrelaterade faktorer som påverkar undersköterskors möjligheter till ett förlängt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fidan Bilalli; Linda Klar; [2020]
  Nyckelord :förlängt arbetsliv; pension; KASAM; arbetsbelastning; undersköterskor;

  Sammanfattning : Sverige kommer inom en snar framtid vara i behov av ett stort antal undersköterskor, ett behov som kommer vara svårt att möta upp och som kommer kräva åtgärder. I ett försök att möta upp kommande utmaningar ses ”ett förlängt arbetsliv”, att fler blir kvar längre i arbetslivet, som en given strategi. LÄS MER

 3. 3. "Barnen är ju ändå ute och leker" : En kvalitativ intervjustudie om pedagogers förhållningssätt till fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Izabella Larsson Kopec; Monia Wennström; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; barnskötare; KASAM; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : I samband med att den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18) publicerades, infördes begreppet fysisk aktivitet. Enligt WHO avser den fysiska aktiviteten all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och kräver energiförbrukning (WHO, 2020a). LÄS MER

 4. 4. Barn vill vara delaktiga vid val av avledning : En observationsstudie av barn i samband med perifer venpunktion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Emnér; Kristina Strömgård; [2020]
  Nyckelord :avledning; barn; hanterbarhet; vård procedurer; delaktighet;

  Sammanfattning : Barn som genomgår en venpunktion inom vården, utsätts för en situation som för dem kan vara skrämmande. Forskning visar att avledning har god effekt på smärta samt oro i samband med smärtsamma procedurer och avledning har därför i många år varit en del av arbetsmetoderna inom vården med barn. LÄS MER

 5. 5. Hälsa och hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa : En enkätstudie med lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Health; KASAM; Pathogenic; Salutogenic; Hälsa; KASAM; Patogen; Salutogen;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvantitativ undersökning med syftet att undersöka hur synen på hälsa skiljer sig mellan yrkesverksamma idrottslärare i landet. En jämförelse gjordes också på basis mellan kön, ålder och examinationsår. LÄS MER