Sökning: "hantering av felaktig information"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hantering av felaktig information.

 1. 1. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av inherent flamskyddade textilier : hur påverkar dessa hälsa och miljö?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Ell; Anna Hult; Josephine Risberg; [2021]
  Nyckelord :flame retardant; inherent; landfill; copolymerization; environment; disposal; life cycle; textile; combustion; flamskyddsmedel; inherent; additiv; textil; polymer; hälsa; miljö; extrudering; deponi;

  Sammanfattning : Flamskyddsmedel i textila material används för att förhindra eller fördröja brand. Lagar och standarder ställer krav på att textila varor i offentliga miljöer har ett flamskydd. Flamskyddade textilier används också av de yrkesgrupper som utsätts för brandrisk på arbetsplatsen. Användningen av flamskydd har ökat sedan 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. Simulating ADS-B attacks in air traffic management : By the help of an ATM simulator

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Lindahl; Anton Blåberg; [2020]
  Nyckelord :ADS-B; ATM; Aviation; Cyberattack; openScope; Simulation; ADS-B; Cyberattack; Flyg; Flygledning; openScope; Simulering;

  Sammanfattning : In Air Traffic Management (ATM) training, simulations of real air traffic control (ATC) scenarios are a key part of practical teaching. On the internet one may find multiple different ATM simulators available to the public with open source code. LÄS MER

 4. 4. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. LÄS MER

 5. 5. Occlusion handling in Augmented Reality context

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simona Gugliermo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handling occlusion between real and virtual objects is a challenging problem in Augmented Reality (AR) applications. Incorrect and inaccurate occlusion handling may cause confusion in users’ perception which leads to non-realistic and non-immersive AR experiences. LÄS MER