Sökning: "hantverk c uppsats"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hantverk c uppsats.

 1. 1. Drottningholms nya lindalléer. En undersökning om beskärningsåtgärder och deras historiska källunderlag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Olivia Rehnström; [2018-05-07]
  Nyckelord :structural pruning; pollarding; lime avenues; baroque garden; renewal; hamling; lindalléer; barockträdgård; Drottningholms slott; uppbyggnadsbeskärning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Laurus nobilis : symbol och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Camilla Gåfvels; [2008]
  Nyckelord :Hantverk; hantverksprogram;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar frågor om synen på hantverk och vilken betydelse det har på gymnasieskolans hantverksprogram. Huvudfrågeställningen är vad "hantverk" betyder utifrån Skolverkets styrdokument om hantverksprogrammet. Hantverksbegreppet undersöks ur flera betydelsenivåer. LÄS MER

 3. 3. Bra lärare i jazzimprovisation ­ deras värld och egenskaper

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Per Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Improvisation; jazz; musiklärare; musikhögskolor;

  Sammanfattning : SyfteDenna uppsats försöker klargöra vilka egenskaper en bra lärare i jazzimprovisation har ochkan förväntas ha. De kontextuella faktorerna skolkultur och jazzvärld är centrala begrepp iarbetet. LÄS MER