Sökning: "haparandabanan"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet haparandabanan.

 1. 1. Val av spänning och frekvens i den svenska järnvägens kontaktledningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Torkel Höglund; [2018]
  Nyckelord :15 kv 16? hz; 25 kv 50 hz; banelektrifiering; haparandabanan; järnvägsfordon; kontaktledningsmatning; kostnadseffektivisering; kraftförsörjning; lok; motorvagn; omformare; omformarstation; omriktare; ostlänken; svc-filter; traktionsmatning; öresundsbron; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For historical reasons, Swedish railways use 15 kV/16? Hz overhead contact lines for train traction, while the most common standard worldwide is 25 kV/50-60 Hz. This leads to higher investment costs for railway conversions and expansions, and to greater energy losses in the distribution of electricity to the trains. LÄS MER

 2. 2. Anpassning till tekniska specifikationer för driftskompatibilitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Sebastian Czapnik Lindholm; Adel Al Rahman; [2013]
  Nyckelord :railway regulations; tsi; interoperability; järnvägsförfattningar; tsd; driftskompatibilitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : European railways have until recently been built according to each country’s national regulations and needs. This implies an obstacle for today’s wishes of railway transport across the borders within the European Union. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av projekt Haparandabanans vattenanknutna åtaganden, naturmiljöeffekter och miljömål

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Hanna Östrén; [2011]
  Nyckelord :uppföljning av MKB; infrastrukturprojekt; miljömål; grumling; turbiditet; sulfidjord; sulfatjord; flödesdimensionering; Haparandabanan; Trafikverket;

  Sammanfattning : Haparandabanan, den järnväg för godstrafik som går mellan Boden och Haparanda, byggdes för närmare 100 år sedan och stora delar av järnvägssträckan är i dåligt skick. För att klara morgon- dagens ökande transportbehov rustas den befintliga järnvägen mellan Boden och Kalix upp samt byggs en helt ny järnväg mellan Kalix och Haparanda. LÄS MER