Sökning: "haraway"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet haraway.

 1. 1. Frankenstein's Mother - Mapping structures, and researching ways of creating new ones, within the interrelated entanglement of artistic practice and motherhood

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Clara Aldén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Motherhood; Clanarchist; Hegemonies; Feminism;

  Sammanfattning : American artist Judy Chicago once told another artist, Helen Million Ruby, that she had to choose between her children and artistic practice. When asked about this, she commented that she was not giving an ultimatum but merely stating a fact. LÄS MER

 2. 2. Konsten att samtala om pornografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Isabelle Pedone; [2021]
  Nyckelord :Pornografi; konst; samtal; representation; blicken;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning om vad vi har för möjligheter att genom konst skapa samtal om pornografi med unga. Många lärare upplever en kunskapsbrist i hanteringen av frågor som rör pornografi och saknar konkreta pedagogiska strategier på hur kommunikation inom detta område ska behandlas. LÄS MER

 3. 3. Nära till hands : -om människans relation till mobiltelefonen (och andra maskiner)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Edit Thoor; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; social samvaro; cyborgteori; humanism;

  Sammanfattning : Under min ämneslärarutbildning har jag lärt mig att granska, kritisera och analysera innehåll i utbildning. Den här studien tar avstamp i mitt granskande av Skolverkets formuleringar kring hur lärare bör förhålla sig till begreppet digital kompetens. LÄS MER

 4. 4. Triptych of ruderal architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :nonhuman actors; ownership; property; artistic research; speculative fabulation; science fiction; ruin; ruderal; deterritorialization; reterritorialization; haraway; bennet; stengers; le guin;

  Sammanfattning : The Ruderal Triptych is a narrative, fictional, artistic, research project. It centers itself on questions of ownership as a legal and physical machinery, that works within global extractive economies. I want to question what we are really producing when we produce architecture. LÄS MER

 5. 5. Internet of Beings : Speculating about more-than-human interactions in the urban environment

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Valeria Iezzi; [2021]
  Nyckelord :More-than-human; Interaction design; Non-anthropocentric design; Anthropocene; Speculative design;

  Sammanfattning : Designing for societal engagement and benefit, aiming for the inclusion of humans, has been largely implemented within interaction design research. However, recent studies on entanglements and more-than-human worlds in interaction design, participatory and speculative design, in combination with Science & Technology Studies (STS) and ANT (Actor-network theories), revealed new opportunities for designers for the development of methods and practices, particularly about designing new forms of engagement with and through design artefacts for the benefit of the natural environment in the city. LÄS MER