Sökning: "hardness"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet hardness.

 1. 1. Effect of Beam Scan Length on Microstructure Characteristics of EBM Manufactured Alloy 718

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Bengt Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :EBM; Electron Beam Melting; Alloy718; AM; Additive Manufacturing;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) as a method is on the rise and allow for a high freedom to create unique shapes without being limited by conventional machining methods. The Electron Beam Melting method, developed by Arcam AB in Mölndal, Sweden, use Powder Bed Fusion together with an electron beam and at an elevated temperature (+1000ºC) to lower stress due to thermal gradients. LÄS MER

 2. 2. Variations in hardness and microstructure in cartridge cases at annealing

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Richard Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Hardness; Microstructure; Cartridge cases; Annealing;

  Sammanfattning : The thesis work is performed at Norma Precision AB, a company that manufactures ammunition for hunting and competitive shooting. Two types of cases called 300 Winchester Magnum and 308 Winchester are examined on how their hardness were prior to and after the two annealing’s of the neck they experience during the manufacturing. LÄS MER

 3. 3. Effekter av förpressad granflis för pelleteringsbarheten i en single pellet press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Malm; [2018]
  Nyckelord :Pellet; dewatering; energy; spruce wood chips; environment; pellet press; Pellet; avvattning; energi; granflis; miljö; pellet press;

  Sammanfattning : I en värld med ökande koldioxidhalter i atmosfären och höjd medeltemperatur, råder det inga tvivel om att vi står inför en rad utmaningar för att minska användandet av bland annat fossila bränslen som generar skadliga utsläpp. Det finns många alternativ till oljebaserade bränslen, och ett som har ökat markant de senaste åren är bränslepellets. LÄS MER

 4. 4. Alloy 718 manufactured by AM Selective Laser Melting : Evaluation of microstructure and weldability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Valeri Ivanov Petkov; [2018]
  Nyckelord :Inconel 718; Selective Laser Melting; Additive Manufacturing; Heat Treatment; Weldability;

  Sammanfattning : Inconel 718 is one of the main superalloys that are used in hot structures of jet engines today, because of its excellent mechanical properties at high temperatures and its good weldability. This material has been extensively used and studied in cast and wrought forms during the past decades. LÄS MER

 5. 5. Lasersvetsning : En genomförbarhetsstudie av stora rotationssymmetriska komponenter med varierande materialsorter

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A big problem with welding is that it is hard to predict how a high heat canaffect different materials. The effects that can appear is shape changes in thematerial and brittle structures. The brittle structures will affect the strengthof the material and if the shape changes are big, the fatigue strength of thecomponents will be limited. LÄS MER