Sökning: "harmonization"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet harmonization.

 1. 1. Quest for Harmonization to Implement Electronic Bills of Lading: An International Perspective

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Koch; [2021-06-21]
  Nyckelord :Electronic bills of lading; Harmonization; International carriage of goods by sea; Maritime law; Shipping;

  Sammanfattning : The lack of legislation on electronic bills of lading is an important existing lacuna in the prevailing legal regimes on the international carriage of goods by sea. The Hague/Hague-Visby Rules are increasingly becoming unable to take the modern realities of shipping into consideration and attempts at creating new conventions in this area of law have failed to gain widespread adherence. LÄS MER

 2. 2. Arrangering för stråkinstrument : En fenomenologisk självstudie i arrangering utifrån musikaliska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johanna Nordliden; [2021]
  Nyckelord :arranging; creative process; musical parameters; experiences; journal; phenomenology; arrangering; skapandeprocess; musikaliska parametrar; upplevelser; loggbok; fenome-nologi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöks upplevelsen av arrangering för stråkinstrument utifrån olika musikaliska parametrar. Syftet med arbetet är att analysera dessa upplevelser samt att studera hur inställningen och självförtroendet till arrangeringen varierar och utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Häxor på nätet : En kvalitativ innehållsanalys av occulture i Witchtubers beskrivningar av rituell praktik och uppvisande av objekt i anslutning till högtiden Samhain

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Nyberget; [2021]
  Nyckelord :Wicca; Content analysis; Youtube; Ritual; Witch; Samhain; Occulture; Witchtubers; Neo-Paganism.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to concisely present an overview of the Pagan ritual practice before the Christianization of Ireland and the United Kingdom, which enables tracking down the connection and relationship between them and three American and British, Wiccan Youtube-creators nicknamed Witchtubers. Witchtuber’s description of Samhain and objects visible in chosen videos are analyzed from Christopher Partridge’s theory of Occulture along with the parameters of acceptance, harmonization and the centralization of Goddess-worship concluded by previous studies. LÄS MER

 4. 4. Development of a new Front of Package Nutrition Label : a case in the European Union

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Federico Bottari; [2021]
  Nyckelord :Farm to Fork Strategy; legislative process; lobbying; standard; stakeholder management;

  Sammanfattning : The current malnutrition epidemic calls for multiple solutions. The aim of the thesis is to identify the themes of the debate regarding the development of a single Front of-package nutrition label in the European Union. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsvärdering i koncerner : En analys av verkligt värde i finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Malin Yngve; Sandra Helgeby; [2021]
  Nyckelord :Investment properties; IAS 40; IFRS 13; fair value; market price; valuation hierarchy; external valuation; internal valuation.; Förvaltningsfastigheter; IAS 40; IFRS 13; verkligt värde; marknadspris; värderingshierarki; extern värdering; intern värdering;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för samtliga börsnoterade företag att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Detta medförde en ökad jämförbarhet mellan företag från olika länder vilket har lett till en redovisningsmässig harmonisering. LÄS MER