Sökning: "harmonization"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet harmonization.

 1. 1. “Beautiful and bold!” - Chorale-reharmonization at the organ reflected in a singing congregation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hugo von Horn; [2020-06-01]
  Nyckelord :Harmony; Chorale; Playing; Composition; enhancement; depletion;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to find out where I as a church-musician can positively impact thecongregation through harmonies when playing the organ. The questions are as following: Whatcharacterizes the changes of organ-notations I spontaneously do with the intention of supporting thecongregational singing? How do my transcriptions impact the singing? Do I facilitate the singing ornot? To begin with, I analyze in what manner I subconsciously harmonize hymns. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den svenska banksektorns hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Michelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Environmental; Social; Governance; ESG; Banking industry; Qualitative content analysis; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapportering; Miljö; Socialt ansvar; Bolagsstyrning; ESG; Banksektorn; Nischbanker; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Sustainable development is a phenomenon that has become increasingly important as a result of the shift in values of today’s society. Because of this increase in awareness of sustainability, organizations have parallelly increased their reporting in this area in order to enable investors, customers and other stakeholders to make decisions. LÄS MER

 4. 4. Banning Plastic Straw by Straw: Why California needs a more harmonized approach to plastics management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Rachel Adell; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Over 150 local communities in California have implemented plastic product bans as a way to decrease stress on landfills, reduce non-recyclable materials, and manage litter. Plastic product bans such as plastic bags, polystyrene, or single-use plastics, are used to address both local (e.g. litter reduction or community aesthetics), and global (e. LÄS MER

 5. 5. Bionedbrytning och mikroplastbildning i akvatiska miljöer : Utvärdering avanalystekniker

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Sandblom; [2020]
  Nyckelord :LDPE; PBAT; cellulosaacetat; bionedbrytbarhet; mikropartikelbildning; DSC; FTIR; dragprov; pH;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat kraftigt i världen sedan 1950-talet, därmed även förekomsten av plastavfall som ansamlas i naturen. Det pågår flera initiativ på internationell nivå för att förebygga och hantera förekomsten av mikroplast i haven och en viktig aspekt för att minska miljöpåverkan från plastavfall är att öka användandet av bionedbrytbara material. LÄS MER