Sökning: "harmony in life"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden harmony in life.

 1. 1. Doing Well-Being: The Role of Self-Reported Activities in Relation to Subjective Well-Being

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Hellryd; August Nilsson; [2020]
  Nyckelord :everyday activities; subjective well-being; harmony in life; satisfaction with life; PANAS; natural language processing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Everyday activities play a fundamental part in our lives. But how do they relate to well-being? Specific types of activities, such as positive and social activities have been found to be related to subjective well-being (SWB). LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av utevistelse för personer som bor på vård- och omsorgsboenden : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jonna Sjöstrand; Minna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Garden; nursing; recovery; residential facilities; wellbeing; Omvårdnad; trädgård; vård- och omsorgsboenden; välbefinnande; återhämtning;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Människor har länge varit intresserade av naturen och dess påverkan på mänskligheten. Ur ett historiskt perspektiv har naturen och omgivningens relevans spelat en viktig roll inom sjukvårdsyrket. Genom Florence Nightingales synsätt och metodiska arbete fastställdes sambandet mellan vårdmiljön och patienternas hälsa. LÄS MER

 3. 3. A Working Well-Being: The Individual’s Relation to Their Job Relates to Their Well-Being

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2020]
  Nyckelord :Well-being; job satisfaction; semantic measures; Satisfaction With Life; Harmony In Life; view of work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Work takes up a lot of our time and a third of our lives. The purpose of this study is to examine how an individual’s view of their work relates to their well-being. The study uses a survey to explore what views of the job that the participants (N = 240) have. LÄS MER

 4. 4. Kulturmöten med musik som kraftkälla. Intervjustudie med fokus på äldre personers existentiella hälsa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merita Neziraj; Åsa Nilsson; [2019-12-17]
  Nyckelord :Äldre; hälsa; existentiell hälsa; musik; kulturmöte; välbefinnande; särskilt boende;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the importance of a culture meeting with live music for the elderly in nursing homes. A further aim is to investigate the importance of a live culture meeting with music in a spiritually/mentally way considering meaning in life, loneliness, thoughts involving death and dying and the importance for perceived health, quality of life and well-being for the elderly living in nursing homes, close relatives and care professionals. LÄS MER

 5. 5. Students Without Borders? : an analysis of the role of digital media in the lives of international students at Lund University

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Timothy Parker; [2019]
  Nyckelord :International Students; Digital Media; Social Media; Mediatization; Cosmopolitanism; Conviviality; Multiculturalism; Transnationalism; Sweden; Mobility.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International students at Lund University are constantly engaged with their mobile devices. Communication conducted through these devices across a variety of digital and social media platforms facilitates a significant amount of everyday communication, on both a local and transnational level. LÄS MER