Sökning: "harness racing"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden harness racing.

 1. 1. Mapping of prevalence, diagnostics and treatments of orthopedic injuries in Swedish trotting horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ulrika Holmquist; [2023]
  Nyckelord :harness racing; standardbred; joint injections; diagnostic analgesia; joint inflammation;

  Sammanfattning : Equine sport is the third largest sport in Sweden with an estimated number of 350,000 horses in the country. Trotting racing is the biggest branch in the Swedish equine industry, around 80,000 out of the horse population are trotting horses. Sweden is ranked to be among the top three leading countries in the world holding trotting races. LÄS MER

 2. 2. Toward Equine Gait Analysis : Semantic Segmentation and 3D Reconstruction

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Evelina Hult; [2023]
  Nyckelord :Deep Learning; Computer Vision; Semantic Segmentation; Structure-from-Motion; Equine Gait Analysis; Harness Racing Horses; Engineering and Technology; Natural Sciences; Computer Vision Laboratory;

  Sammanfattning : Harness racing horses are exposed to high workload and consequently, they are at risk of joint injuries and lameness. In recent years, the interest in applications to improve animal welfare has increased and there is a demand for objective assessment methods that can enable early and robust diagnosis of injuries. LÄS MER

 3. 3. Gene expression and mechanical properties regulating two phenotypes of horse’s skin appendages: hoof strength and hair structure

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Asmaa Alameddine; [2022]
  Nyckelord :horse; hair; hoof quality; RNA-seq; gene expression; mechanical properties; barefoot racing;

  Sammanfattning : Background: The hair follicle and hoof are two parts of the horse’s skin appendages that emerge from the dermis and epidermis. Different phenotypes characterize these two integument structures and determine their quality. In this project, we were interested in studying two phenotypes, the strength of the hoof and two types of horse hairs. LÄS MER

 4. 4. Övervakning av jordfuktighet med hjälp av mikrokontroller och sensorer på en travbana

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Per Blomqvist; Karl Andersson; [2022]
  Nyckelord :microcontroller; soil; sensor; moisture; harness racing; water consumption; IoT;

  Sammanfattning : Tillgången till vatten kan ses som en självklarhet men 29\% av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten. Vi alla måste ta ett ansvar för att minska vår förbrukning för att spara på den begränsade resurs som vatten faktiskt är. I denna rapport presenteras en lösning för att minska förbrukningen av vatten inom travsporten. LÄS MER

 5. 5. Utfodring med kraftfoder hos svenska hästar : en enkätstudie med fokus på hästägarnas erfarenheter och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Louise Claesson; Andrea Oscarsson; [2022]
  Nyckelord :hälsorisker; hästnutrition; hästägare; kännedom; stärkelserikt foder; utfodring;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utfodrar många hästägare sina hästar med kraftfoder utöver grovfoder. Att utfodra med kraftfoder kan vara en bidragande faktor till att hästen kan utveckla hälsorisker som bland annat kolik, fång, magsår, diarré och stereotypier. LÄS MER