Sökning: "hashtag"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet hashtag.

 1. 1. #stopmomshaming : En kvalitativ textanalys om hur en influencer, som har blivit utsatt för näthat i form av mom-shaming, framställer sin roll som mamma på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Thea Eriksson; Sofia Lennermo; [2019]
  Nyckelord :cyberbullying; cyberhate; equality; gender; mom-shaming; mommy wars; mother; motherhood; norms; genus; jämställdhet; mamma; moderskap; mom-shaming; mommy wars; normer; näthat; nätmobbning;

  Sammanfattning : Starkt historiskt och kulturellt rotade normer kan vara problematiska eftersom personer som avviker från dem riskerar att bli utsatta för hat. Mom-shaming är ett begrepp som beskriver fenomenet när kvinnor får kritik för sitt sätt att vara i sin roll som mamma. LÄS MER

 2. 2. An analysis of the #AidToo movement on Twitter: What impacts can a hashtag achieve on sexual exploitation and abuse in the aid sector?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Natacha Cornaz; [2019]
  Nyckelord :#AidToo; #MeToo; aid; online activism; safeguarding; SEA; sexual exploitation and abuse; social movements; Twitter;

  Sammanfattning : Abuses and sexual misconduct have been present in the aid sector for decades. In 2013, a UN investigation declared sexual exploitation and abuse the most significant risk to UN peacekeeping missions. Nevertheless, the culture of impunity and hypocrisy still prevails in the aid sector. LÄS MER

 3. 3. [HASHTAG] Värdegrund : En narratologisk studie över hur värdegrundsdilemman gestaltas i två ungdomsromaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Hellmark; [2019]
  Nyckelord :School´s core value; fiction; youth novels; literature analysis; Skolans värdegrund; skönlitteratur; ungdomslitteratur; epikanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the basic values ​​dilemma is narratively embodied in the youth novels # Seriöstdeträckernu (Long, 2017) and Hungerspelen (Collins, 2008). The research questions of the study are: • How is the narratology presented, based on how, plot, time, narrator, characters are presented? And which themes and motifs concern the novels?  • What similarities and differences can be detected between the selected novels in question of narration, themes and motifs? This study have been conducted with a literature analysis, where aspects such as the novels' plot, temporality, narrative, themes, motifs and characters have been analyzed. LÄS MER

 4. 4. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER

 5. 5. Instagram : En plattform för fotografer att marknadsföra sig genom hashtags

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Therese Back; [2019]
  Nyckelord :Photographer; Hashtag; Instagram; Social media; Fotograf; Hashtag; Instagram; Sociala medier;

  Sammanfattning : Det nya medielandskapet har medfört att fotografer behöver anpassa sig. Sociala medier har orsakat att pressorganisationerna enklare kan få tillgång till allmänhetens bilder, till följd av det minskar andelen heltidsanställda fotografer. LÄS MER