Sökning: "hasseludden"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet hasseludden.

 1. 1. Sinnens betydelse på tjänstelandskapet och dess effekter på besökarna : En studie om Yasuragi Hasseludden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kiran Chand; Karolina Yiangou; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att få en djupare insikt av sinnesmarknadsföring inom spabranschen genom: ● Att tolka sinnenas betydelse i tjänstelandskapet. ● Att undersöka effekterna sinnesmarknadsföringen har på besökarna. LÄS MER

 2. 2. Annonseringsmediet Spotify - Nya möjligheter för mindre företag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Felix Bergström; Olof Herrlin; [2011]
  Nyckelord :Streaming Media; Spotify; Advertising; ARF Model; Indirect Matching;

  Sammanfattning : The use of streaming media such as Spotify has increased rapidly in recent years. Although the consumption side of Spotify is well established with over 10 million users, the medium might provide new unexploited opportunities as an advertising channel. LÄS MER

 3. 3. Sinnenas betydelse för ett varumärke : En fallstudie av Yasuragi Hasseludden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Nathalie Berglin; Sebastian Lagberg; Jonas Tunås; [2009]
  Nyckelord :sinnesmarknadsföring; varumärke; marknadsföring; sensorer; sensationer; sinnesuttryck; emotionellt;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur kan en tillämpning av de fem sinnena skapa en djupare emotionell känsla för varumärket Yasuragi?Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för sinnesmarknadsföring genom att• Tolka sinnessenationers betydelse i tjänstelandskapet• Analysera hur sensoriella strategier kan stärka varumärkesidentiteten• Diskutera sinnenas inverkan för upplevelsen av ett varumärkeMetod: I denna uppsats har vi gjort en kvalitativ fallstudieundersökning för att få en djupare förståelse för ämnet sinnesmarknadsföring som tillämpats på spaverksamheten Yasuragi Hasseludden. Studien bygger på en abduktiv ansats där teorin varit utgångspunkten och där det sedan skett en alternering mellan teori och empiri. LÄS MER

 4. 4. Yasuragi Hasseludden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Charlotte Karlsson; Maria Lantz; Veronica Fält; [2006]
  Nyckelord :upplevelser; kultur; trender och spa; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER