Sökning: "hassgård"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hassgård.

 1. 1. Integration eller segregation, det är frågan. Lärares undervisningsmetoder i litteratur- och språkhistoria på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annica Hassgård; Anna-Maria Richard; [2008]
  Nyckelord :integrerat; segregerat; litteraturhistoria; språkhistoria; andraspråksperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka didaktiska ställningstaganden verksamma gymnasiepedagoger gör när det gäller relationen mellan litteratur- och språkhistorieundervisningen i svenska B och svenska som andraspråk B. Det material som vi analyserar bygger på åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma svensklärare vid två gymnasieskolor i sydvästra Skåne. LÄS MER

 2. 2. Fiskarebönder och landskapet i Karlshamns skärgård förr och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Ingela Granqvist; Jörgen Hassgård; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hällaryd archipelago, consisiting of approx. 50 islands, islets and skerries, is situated east of Karlshamn city in Blekinge province. The archipelago has been shaped into a rift valley by volcanic activity, the inland ice and maritime climate. LÄS MER

 3. 3. The lowest echelon in Network Centric Warfare : possibilities and limitations in the soldier level command, control and communication system

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Ulf Hassgård; [2002]
  Nyckelord :Future warfare; Military-technology; RMA; Framtida krigföring; Kommunikationer; C2; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002; Chefsprogrammet teknik 2000-2002; Militärteknik;

  Sammanfattning : Like many other military forces around the world the Swedish Armed Forces have started a transition towards anetwork centric defence. This thesis will centre on what information services that will be needed in the lowestechelons of the network (i.e. at soldier level). LÄS MER