Sökning: "hat beam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hat beam.

 1. 1. Betongfyllda HSQ-balkar : Ett alternativ till traditionellt brandskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Samuelsson; Peter Gårdefors; [2018]
  Nyckelord :HSQ-beam; hat beam; fire protection; concrete as a coolant; fire flow; fire design; standard heating curve; fire resistance; steel temperature development; HSQ-balk; hattbalk; brandskydd; betong som kylmedium; brandförlopp; branddimensionering; standardbrandkurvan; bärförmåga vid brand; temperaturutveckling i stål;

  Sammanfattning : Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. LÄS MER

 2. 2. Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag: : Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tiba Al-Mulla; [2018]
  Nyckelord :CLT floor; cross laminated timber; Xlam; Crosslam; KL-trä; KL-träbjälklag; kl-trä högahus; konstruktion; Massiv trä; kroslimmat trä;

  Sammanfattning : Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT) product came in the 1990- century. LÄS MER

 3. 3. KL-träbjälklag i kombination med stålstommar : Teknisk utvärdering och utveckling av lösningar för förband och längre spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Marja Sidén; [2017]
  Nyckelord :CLT X-lam HSQ-beam Steel structure composite slab; KL-trä Träbjälklag Hattbalk HSQ-balk Stålstomme Samverkansbjälklag;

  Sammanfattning : En i dagsläget vanlig byggteknik i Sverige är användandet av en stålstomme i kombination medprefabricerade betonghåldäck. Detta arbete grundar sig på frågeställningen om KL-träbjälklag skullekunna vara ett reellt alternativ till betongbjälklag i en sådan konstruktion, i kombination medhattbalkar. LÄS MER

 4. 4. Dimensioneringssystem för hattbalkar enligt Eurokoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alfred Åkerlund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskrivs en effektiv beräkningsmetod för dimensionerandelastkombinationer och kontroller för hattbalkars bärförmåga. Målet med arbetet är att utvecklaett system som beräknar belastningen av HDF-bjälklag på hattbalkar enligt kraven i Eurokod,samt att beskriva en enkel beräkningsmetod med kontroller av hattbalkars bärförmåga. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av HSQ-balkar med hänsyn till vridande moment.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svetsade balkprofiler har under de senaste årtiondena i allt större utsträckning ersattstandardprofilerna vid upprättandet av större stålstommar. Möjligheten att utforma balkenefter bjälklagets tjocklek, samt stor smidighet vid montaget är några av de stora fördelarnamed dessa profiler. LÄS MER