Sökning: "hate speech"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden hate speech.

 1. 1. Striden om kommentarsfältet En kvantitativ studie om kommentarsfältens utveckling och samtalsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Andersson; Camilla Haagen; [2018-02-08]
  Nyckelord :online commenting forums; politeness online; anonymity online; Ifrågasätt; Dagens Nyheter; newspapers online.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate who writes what in a modern online commenting forum. In an ever changing digital world there are certain themes that reoccur in the public debate. One of those is the question about uncivility and impoliteness online. LÄS MER

 2. 2. Hetsande missaktning - En studie av missaktningsbedömningar i underrättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alfred Åkesson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; yttrandefrihet; missaktning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om straffbudet hets mot folkgrupp. Straffbudet tar sikte på meddelanden som innebär att en folkgrupp missaktas eller hotas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att någon av de i lagen uppräknade anspelningsgrunderna har aktualiserats. LÄS MER

 3. 3. The Regulation of Hate Speech in Finland - A Critical Discourse Analysis of Three Finnish Court Case Convictions on Hate Speech

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ubah Ahmed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Classifying Hate Speech using Fine-tuned Language Models

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Erik Brorson; [2018]
  Nyckelord :machine learning; natural language processing; hate speech; transfer learning; semi-supervised learning; recurrent neural networks;

  Sammanfattning : Given the explosion in the size of social media, the amount of hate speech is also growing. To efficiently combat this issue we need reliable and scalable machine learning models. Current solutions rely on crowdsourced datasets that are limited in size, or using training data from self-identified hateful communities, that lacks specificity. LÄS MER

 5. 5. "Inga rasister på våra gator!" – Eller? - En studie av Sveriges åtagande enligt art. 4(b) rasdiskrimineringskonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; rasdiskrimineringskonventionen; ICERD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har diskussioner angående förbud mot rasistiska organisationer väckts i samband med att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kandiderar till riksdagsvalet i Sverige, samtidigt som organisationen förbjudits i Finland då den anses sprida hatretorik och legitimera våld. Förespråkare av ett sådant förbud argumenterar att Sverige genom FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD) förbundit sig att förbjuda rasistiska organisationer. LÄS MER