Sökning: "hatha yoga"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hatha yoga.

 1. 1. Yoga and the Pedagogy of Enlightenment : Exploring the role of the modern Yoga teacher

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maya Eliasson; [2013]
  Nyckelord :Hatha Yoga; Pedagogy; Teacher role; Yoga teacher; Hermeneutics;

  Sammanfattning : This study inspired by a hermeneutic premise, aims to explore the role of the modern Yoga teacher and the pedagogy employed by individuals who teach Yoga. Yoga is here acknowledged as a vast concept; this paper regards the Ashtanga as composed by Shri Patanjali in 400B.C. as a possible definition of Yoga. LÄS MER

 2. 2. Den åttafaldiga vägen till frälsning då och nu : En komparativ analys av Klassisk Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Pehr Leksell; [2012]
  Nyckelord :Yoga; Ashtanga; Vinyasa; Klassisk Yoga;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det troligen ingen som har undgått termen yoga. Yoga finns på nästintill vartenda gym och termen dyker även upp i olika hälsotidningar från stund till stund. Benämningar så som Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, meditation, asana, andningskontroll och cakra förekommer i alla olika kombinationer. LÄS MER