Sökning: "hattbalk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hattbalk.

 1. 1. Betongfyllda HSQ-balkar : Ett alternativ till traditionellt brandskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Samuelsson; Peter Gårdefors; [2018]
  Nyckelord :HSQ-beam; hat beam; fire protection; concrete as a coolant; fire flow; fire design; standard heating curve; fire resistance; steel temperature development; HSQ-balk; hattbalk; brandskydd; betong som kylmedium; brandförlopp; branddimensionering; standardbrandkurvan; bärförmåga vid brand; temperaturutveckling i stål;

  Sammanfattning : Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. LÄS MER

 2. 2. KL-träbjälklag i kombination med stålstommar : Teknisk utvärdering och utveckling av lösningar för förband och längre spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Marja Sidén; [2017]
  Nyckelord :CLT X-lam HSQ-beam Steel structure composite slab; KL-trä Träbjälklag Hattbalk HSQ-balk Stålstomme Samverkansbjälklag;

  Sammanfattning : En i dagsläget vanlig byggteknik i Sverige är användandet av en stålstomme i kombination medprefabricerade betonghåldäck. Detta arbete grundar sig på frågeställningen om KL-träbjälklag skullekunna vara ett reellt alternativ till betongbjälklag i en sådan konstruktion, i kombination medhattbalkar. LÄS MER