Sökning: "havsnivåhöjning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet havsnivåhöjning.

 1. 1. Översvämningsriskens hantering i den fysiska planeringen med fokus på kommunernas översiktliga planering : En flerfallstudie av Göteborg, Malmö, Vellinge och Kristianstad samt Stockholm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emilia Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Havsnivåhöjning; klimatförändring; motståndskraft; resilience; anpassning; fysisk planering;

  Sammanfattning : Denna undersökning kommer huvudsakligen fokusera på två givna delar, en områdesöversikt och en flerfallstudie. Syftet för arbetet är att undersöka hur fem svenska kustnära kommuner; Göteborg, Malmö, Vellinge och Kristianstad samt Stockholm arbetar i sin översiktliga planering med översvämningshanteringen och hur ökad motståndskraft mot havsnivåhöjning införlivas. LÄS MER

 2. 2. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Schneider; [2020]
  Nyckelord :assemblage; ekofeministisk teori; havsnivåhöjning; klimatanpassning; Nyhamnen; socio-materiella relationer; climate adaption; ecofeminist theory; sea-level rise; sociomaterial relations;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger och anpassning i kustnära områden är en allt viktigare planeringsfråga. Redan idag krävs nya samarbetskonstellationer för att hantera klimatrisker. Studiens syfte är att bidra till att bredda planerarperspektivet och fördjupa kunskap om hur fler värden kan främjas i klimatanpassningsplaneringen. LÄS MER

 3. 3. Är Sveriges områdesskydd klimatanpassat? : En geografisk analys över hur mycket av Sveriges skyddade natur som påverkas vid en havsnivåhöjning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Korall; [2020]
  Nyckelord :Biologi; Ekologi; Områdesskydd; Natur; Naturvård; Adaptiv förvaltning; Havsnivåer; Geografisk analys; GIS; Geografiska informationssystem; Klimatanpassning; Naturreservat; Natura 2000; Naturtyp;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen sker en pågående havsnivåhöjning. IPCC har i sina klimatscenarier kommit fram till att havet förväntas stiga mellan 28 cm och 98 cm till år 2100, vilket kommer att leda till stora konsekvenser för människa och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Kommer Halland att bli nya Atlantis? : Förebyggande åtgärder vid översvämningar och havsnivåhöjning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Greta Kling; Malin Patriksson; [2020]
  Nyckelord :Förebyggande åtgärder; åtgärdsförslag; översvämningar; vädersituationer; Halland;

  Sammanfattning : All municipalities in Halland are at risk of flooding caused by either rising sea level or extreme rainfall. Flooding causes damage to the physical environment and harmful health risks. Our aim is to analyze the possible effects of a rising sea level and floods as a result of extreme weather for Halland County. LÄS MER

 5. 5. Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Cornelia Flemming; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; havsnivåhöjning; kusterosion; Trelleborgs kommun; Ystads kommun; Helsingborgs kommun; Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. LÄS MER