Sökning: "havsnivåhöjning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet havsnivåhöjning.

 1. 1. Planning for sea level rise in Sweden : A study regarding how the parliamentary parties relate to climate change adaptation of sea level rise

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eriksson Emilia; [2019]
  Nyckelord :Sea level rise; Climate change adaptation; Climate change; Politicians; The Swedish Parliament; Havsnivåhöjning; Klimatanpassning; Klimatförändringar; Politiker; Sveriges riksdag;

  Sammanfattning : The consequences due to sea level rise are many, and will affect the environment and societies all around the world. There is uncertainty about how much and how quickly the sea will rise. Despite the uncertainties, society must be adapted to a changing climate. LÄS MER

 2. 2. ”Ibland är det svårt att följa rekommendationerna” : En studie om Vaxholms kommuns klimatanpassningsarbete och juridiska ansvar vid detaljplaneläggning med hänsyn till översvämningsrisker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Paulina Viker; [2019]
  Nyckelord :kommunalplanering; detaljplaneläggning; havsnivåhöjning; klimatanpassningsarbete; försäkringsbolag;

  Sammanfattning : Idag detaljplaneläggs och bebyggs alltmer i kustområden eftersom det är attraktivt att bo intill vatten. Dessa områden riskerar att drabbas hårt av framtida havsnivåhöjning och översvämningar. Skadekostnader för bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden. LÄS MER

 3. 3. Impacts of future sea level rise and high water on roads, railways and environmental objects: a GIS analysis of the potential effects of increasing sea levels and highest projected high water in Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emilie Jideblad Arnesten; [2019]
  Nyckelord :geography; Geographical Information Systems; GIS; sea level; sea level rise; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study uses GIS analyses to investigate the risk that increasing sea levels and highest projected highwater pose by increasing the risk of inundation on state-owned roads and railways as well as environmental objects in their side areas. This is done through an assessment of sea level rise projections and a risk analysis, which points out where vulnerable features are located and provides timeframes and durations for the risk. LÄS MER

 4. 4. Gör plats åt en föränderlig kust : gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malena Kjellstrand; [2019]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; naturanpassade metoder; kust- och erosionsskydd; stigande havsnivåer; klimatanpassning; designstrategier; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Arbete grundar sig i den komplexa och osäkra framtid som kustlandskapet står införpå grund av havsnivåhöjningen och fokuserar på Skånes särskilt utsatta kust. Idag utgår de anpassningsåtgärder som görs från en beräknad havsnivåhöjning på upp till 1 meter mellan åren 1990 och 2100. LÄS MER

 5. 5. Robust kust : En klimatanpassningsjämförelse mellan Göteborgs stad och Halmstads kommuns planeringsdokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonathan Frylén; [2019]
  Nyckelord :Stadsplanering; Antropocen; Klimatförändringar; Resiliens; Vattenförsörjning;

  Sammanfattning : Klimathotet är reellt och bekräftas av de rapporteringar och nya rön som återkommande kablas ut medialt. Hur väl förbereder sig svenska kommuner på att klimatet förändras? Den här studien undersöker hur Göteborgs stad och Halmstads kommun i sina övergripande plandokument identifierar, behandlar och planerar för att möta ett förändrat klimat i form av höjda havsnivåer, temperaturer och återkommande dricksvattenbrister. LÄS MER