Sökning: "havsrätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet havsrätt.

 1. 1. Skyldigheten att bistå personer i sjönöd : - och kriminaliseringen av frivilliga sjöräddningsorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Fagerström; [2021]
  Nyckelord :Human rights; law of the sea; migration; international public law; rescue at sea; Mänskliga rättigheter; havsrätt; migration; folkrätt; sjöräddning;

  Sammanfattning : The interest of suppressing migrant smuggling at sea is to be considered as part of state sovereignty and the state’s right to migrant control. This combat against criminal activity at sea is a balance between state security interest and ensuring the safety of migrants on board suspected vessels. LÄS MER

 2. 2. Utrotningshotade landområden - Folkrättsliga konsekvenser vid ö-staters förlust av territorium

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linus Larsson; [2021]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; havsrätt; law of the sea; UNCLOS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den internationella arenan domineras av stater. Staters existens är befäst i sedvanerätten genom Montevideokonventionen. LÄS MER

 3. 3. Havets rättvisa - Straffrättslig jurisdiktion på internationellt vatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Lindström; [2017]
  Nyckelord :Criminal law; maritime law; international jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A legal analysis method has been used to study if a Swedish citizen, in theory, can avoid judgement by committing a murder aboard an unregistered vessel that is sailing on international waters. The studied material includes maritime and criminal law literature, treaties and codifications, and cases regarding jurisdiction over vessels. LÄS MER

 4. 4. Coastal State Jurisdiction over Foreign Flagged Vessels Suspected of Piracy, Human Trafficking and Oil Pollution Offences, and the Interrelationship with Flag State Jurisdiction: A Comparative Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Dahl; [2013]
  Nyckelord :Maritime law; sjörätt; piracy; human trafficking; oil pollution; jurisdictions; customary international law; havsrätt; UNCLOS; oncurent jurisdictions; SUA; flags of convenience; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER