Sökning: "havssköldpadda"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet havssköldpadda.

 1. 1. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nikitta Afonso; [2018]
  Nyckelord :havssköldpadda; hot; bifångst; plastavfall; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. LÄS MER

 2. 2. Ultrastructure and biomolecular composition of sea turtle epidermal remains from the Campanian (Upper Cretaceous) North Sulphur River of Texas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Johan Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Biogeochemistry; Melanosome; Molecular biology; Paleontology; Turtles; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A virtually complete and exceptionally preserved adult specimen of the fossil sea turtle Ctenochelys acris from mid-Campanian (Late Cretaceous) strata of North Sulphur River, Texas, USA, retains putative soft tissues in the form of a flexible, brownish film external to the bony carapace. In this work, the film was examined in detail using state-of-the-art methods (e. LÄS MER

 3. 3. Osteo-histology of Mesozoic marine tetrapods : implications for longevity, growth strategies and growth rates

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Johan Gren; [2010]
  Nyckelord :histologi; mesozoiska tetrapoder; livslängd; tillväxtstrategier; osteoporos; pachyosteosclerosis; histology; Mesozoic tetrapods; longevity; growth strategies; osteoporosis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Osteo-histology provides information on age, growth strategies, and lifestyles of both recent and ancient animals. This study deals with the histology of fossilized bone from three groups of tetrapods – sea turtles, ichthyosaurs and plesiosaurs – all secondarily adapted to marine life, but with rather different bone microstructures. LÄS MER