Sökning: "haylage"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet haylage.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Sammanfattning : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. LÄS MER

 2. 2. Effects of silage and haylage on feed intake, growth and health in two meat type chicken genotypes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Temwanoku Ioakim; [2018]
  Nyckelord :silage; haylage; broiler hybrid; feed intake; growth; health;

  Sammanfattning : In this project the effect of grass silage and haylage on feed intake (FI), growth and health of two meat type chicken hybrids, Ross 308 and Rowan Ranger were studied. The study was carried out at the Swedish Livestock Research Center, located in Funbo-Lövsta, Uppsala for a period of 42 days. LÄS MER

 3. 3. Vallfoder till häst : skillnader mellan konserveringsmetoder och dess inverkan på hästens digestion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Lindahl; [2018]
  Nyckelord :digestionskanal; ensilage; grovfoder; ; hösilage; smältbarhet;

  Sammanfattning : Hästen är en gräsätare anpassad för att livnära sig på fiberrikt grovfoder. Färskt gräs eller konserverat vallfoder är därmed den viktigaste delen i hästens foderstat. Hö är det vanligaste vallfodret bland svenska hästhållare, men allt fler väljer att utfodra med inplastat vallfoder. LÄS MER

 4. 4. Karaktärisering av hästar med fri fekal vätska – nutrition och skötsel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Ygland; [2018]
  Nyckelord :diarré; grovfoder; häst; kraftfoder; mikrobflora; probiotika; stress;

  Sammanfattning : Fri fekal vätska är ett tillstånd hos häst, då hästens träck uppvisar två separata faser; en fast fas med träckbollar och en vätskefas med fri vätska. Faserna kan avges tillsammans eller vid separata tillfällen. I dagsläget är orsaker till fri fekal vätska nästintill helt outforskat. LÄS MER

 5. 5. Att bedöma hygienisk kvalitet i grovfoder för hästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mikaela Würtz; [2017]
  Nyckelord :bakterier; jäst; LPS; mykotoxiner; mögel;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar ett urval av metoder för att bedöma hygienisk kvalitet i grovfoder för hästar. Mikrobiella och makroskopiska undersökningar tas upp såväl som hur innehållet av mykotoxiner och lipopolysackarider (LPS) i grovfoder kan analyseras. LÄS MER