Sökning: "hazardous materials"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden hazardous materials.

 1. 1. Circular Economy Practice Applied to Reverse Logistics : A Multiple Case Study from Fashion Retailers Perspective

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Nilson Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Reverse Logistics; Fashion Industry; Organizational Change; Institutional Theory;

  Sammanfattning : The fashion industry has been criticized due to environmental issues, such as the causation of increased scarcity of landfills, hazardous emissions, and exhaustion of non-renewable resources. At the same time, customers, and governments require organizations within the industry to be transparent, offer sustainable consumption, and take responsibility for textile waste. LÄS MER

 2. 2. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 3. 3. Val för lagring och hantering av elbilsbatterierna i End-of-Life

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Gunnar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Elbilsbatteri; Lagring; Hantering; Second-life Återvinning;

  Sammanfattning : Norge är det nordiska land där elbilsmarknaden har växt allra mest under 2010-talet. På grund av detta kommer landet under 2020-talet sättas under press för hur elbilarnas batterier ska tas hand om när de lämnar bilarna. Batterier som inte längre uppfyller elbilarnas energikrav kallas “End-of-Life”-batterier (EOL). LÄS MER

 4. 4. Are organohalogen compounds in backwash water from swimming pool facilities treatable? : An experimental investigation of removal capacities by different filter materials

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma-Helena Ericsson; [2020]
  Nyckelord :AOX; EOX; wastewater treatment plant; column test; granular activated carbon; natural zeolites; Polonite r ; Zugol;

  Sammanfattning : Organohalogen compounds are formed in swimming pool waters when natural organic matter, such as hair, urine or sweat etc., react with the used disinfectant (usually chlorine). Many of the organohalogen compounds are persistent and hazardous for human health and aquatic ecosystems. LÄS MER

 5. 5. Att leva med KOL - erfarenheter och upplevelser i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Therese Sjöstrand; Jilan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; patient; upplevelser; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; experiences; lived experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en allvarlig sjukdom som successivt kan leda till döden. Den största riskfaktorn är rökning, men även annat kan orsaka KOL t.ex. inandning av skadliga ämnen. LÄS MER