Sökning: "hbtq-elever"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hbtq-elever.

  1. 1. ”Trans omnämndes tillsammans med bland annat pedofili…” : I vilken utsträckning uppger unga hbtq-personer att sex- och samlevnadsundervisningen inkluderar ett hbtq-perspektiv?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Linn Persson; [2017]
    Nyckelord :sexualundervisning; hbt-personer; hbt-perspektiv; hbt-elever; hbtq-elever;

    Sammanfattning : Det finns idag inga krav på att lärare ska läsa kurser inom genus eller sex- och samlevnad för att få undervisa i ämnet. Detta kan bli problematiskt för hbtq-personer om lärare utgår ifrån toleranspedagogik som inte inkluderar hbtq-personer i normen. LÄS MER