Sökning: "hci forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden hci forskning.

 1. 1. Investigating a decision support tool for designing Internet of Things solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Przemyslaw Lewandowski; [2021]
  Nyckelord :HCI; Internet of Things; Design process; Design Toolkit; Design tools; User Experience; Learnability.;

  Sammanfattning : Despite the apparent benefits of IoT systems, designing them is challenging due to many technical aspects that need to be considered and their mutual interference. The aspects of latency, longevity, and interoperability influence the usability of the final product. LÄS MER

 2. 2. Designing an Augmented Reality Based Navigation Interface for Large Indoor Spaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Curtsson; [2021]
  Nyckelord :Augmented reality navigation; Indoor navigation; Iterative design; RITE method; System Usability Scale; HCI;  ;

  Sammanfattning : Navigating from one place to another is something we as humans do on an everyday basis, and modern technology has made it easier than ever by providing navigation tools in our mobile devices. In indoor spaces, augmented reality (AR) based navigation interfaces have shown a lot of potential, as it has been proven to increase efficiency and overall usability. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av självövervakning med implementerat spelifiering : en kvalitativ studie om hur emblem och schemalagd spelifiering designimplementerat i hälsoapplikationer påverkar unga vuxna i självövervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :V. Pham; J.B. Zacharoff; [2021]
  Nyckelord :Spelifiering; design; emblem; schemalagd; självövervakning; beteende; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie är avsedd att följa vidare på forskning av Schmidt-Krapelin, Touissant, Thiebes,Hamari & Sunyaen (2020) och Hallifax, Serna, Marty, Lavoué & Lavoué (2020) som hardiskuterat spelifiering design i hälsoapplikationer. I deras studier har spelifiering design,specifikt emblem och schemalagd spelifiering design, inte presenterats i en specifik kontext. LÄS MER

 4. 4. Measuring Complexity of Built Environments : The impact of traffic lights and load of traffic levels on how drivers perceive stress

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Periandros Papamarkos; [2020]
  Nyckelord :Driver behavior; Stress perception; Driving simulation; Built Environment; Virtual scenarios; ;

  Sammanfattning : To understand which factors affect the perception of stress while driving is interesting since it would help us to get closer to comprehending how the street network design can avoid putting stress on the drivers. Earlier research has measured drivers’ perception of safety under different street conditions by using video clips of real street environments. LÄS MER

 5. 5. Hur energi fotavtryck kan förmedlas genom interaktion i augmented reality

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Pettersson; Gabriel Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; HCI; Research through design; Exhibitions; Homo colossus; Energy footprint; ;

  Sammanfattning : Global uppvärmning är ett av nutidens största hot mot mänskligheten. Idag syftar många projekt och initiativ till att minska utsläppen av CO2, bland annat genom att inspirera människor till att minska sina individuella utsläpp. LÄS MER