Sökning: "head and neck cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden head and neck cancer.

 1. 1. COMPARISON OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION IN TWO DIFFERENT TREATMENT PLANNING SYSTEMS

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lindström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Multi-criteria optimization; Pareto front; volumetric modulated arc therapy; head and neck cancer; prostate cancer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose with this study was to compare multi-criteria optimization (MCO) for volumetric modulated arc therapy (VMAT) treatment plans in two different treatment planning systems. Theory: When performing treatment planning prior to radiation therapy it is important to prioritize between absorbed dose to target and absorbed dose to organs at risk (OAR). LÄS MER

 2. 2. Quality assurance of a radiotherapy registry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Linnea Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Radiotherapy; Treatment Planning System; Quality Assurance; Information Network for Cancer Care; INCA;

  Sammanfattning : The radiotherapy clinics in Sweden have been without a functioning national platform consisting of dose data from patients undergoing radiotherapy. A national collaboration between clinics will improve the quality of radiotherapy since clinics will be able to compare dose data from treatment plans between clinics. LÄS MER

 3. 3. Impact of MLC shape smoothing on VMAT plan complexity and agreement between planned and delivered dose

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Linnéa Strandell; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background/Purpose: The aperture shape controller (ASC) was introduced in the Eclipse treatment planning system to reduce plan complexity by counteracting irregular multileaf collimator (MLC) shapes. This should lead to decreased difference between the planned and measured dose distribution. LÄS MER

 4. 4. Munvård för patienter med huvud-och halscancer som genomgår onkologisk behandling, med fokus på egenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Fredriksson; Hanna Taranger; [2019-08-07]
  Nyckelord :Munvård; huvud-och halscancer; onkologisk behandling; biverkningar; egenvård; sjuksköterska; personcentrering;

  Sammanfattning : Patienter med huvud- och halscancer som genomgår onkologisk behandling kan få en påverkan på deras livskvalitet. Biverkningar i munhålan relaterat till strålbehandling är vanligt och en av de allvarligaste biverkningarna är oral mukosit som drabbar cirka 80% av patienterna. LÄS MER

 5. 5. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER