Sökning: "head tutor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden head tutor.

 1. 1. Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem – En fallstudie av Nordea Bank

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Abdulla Ahmed Ibrahim; Alexis Andersson; [2012]
  Nyckelord :Aggregering; informationssystem; klagomål; missnöje; innehållsanalys; Nordea Bank; MIS; Aggregate; complaint; dissatisfaction; content analysis; Nordea; MIS.;

  Sammanfattning : Abstract– “Aggregate complaints in banks MIS”Date:                       June 8th 2012Level:                      Master thesis in Business Administration, 15 ECTSInstitution:                School of Sustainable development of society and technology, Mälardalen UniversityAuthors:                  Abdulla Ahmed Ibrahim         Alexis AnderssonTitle:                       Aggregate complaints in MIS – A case study of Nordea BankTutor:                      Carl G ThunmanKeywords:               Aggregate, complaint, dissatisfaction, content analysis, Nordea, MIS.Purpose:                  The paper aims to develop a model of how Nordea Bank can monitor customer dissatisfaction through aggregated dissatisfaction analysis. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors sätt att leda : - berättelser från fyra finska kvinnor i ledande positioner

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Tea Korkeakunnas; [2012]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnligt ledarskap; kvotering; jämställdhet;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum: 2012.06.08Nivå: D-uppsats i företagsekonomi 15 hpFörfattare: Tea KorkeakunnasHandledare: Docent Birgitta SchwartzTitel: Kvinnors sätt att leda – berättelser från fyra finska kvinnor i ledande positionerProblem: Kvinnorna utgör minoritet i styrelser och chefpositioner, framför allt inom den privata sektorn. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskans kompetens som handledare för elever från omvårdnadsprogrammet : En studie ur fyra perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Solveig Torensjö; [2011]
  Nyckelord :clinical education; tutoring; competence; assistant nurse; arbetsplatsförlagd utbildning; handledning; kompetens; undersköterska;

  Sammanfattning : Elever från omvårdnadsprogrammet har delar av sin utbildning förlagd i klinisk verksamhet. Undersköterskor ute i verksamheten är ålagda att handleda dessa elever. För att göra detta ställs det krav på att hon/han är kompetent för uppdraget. LÄS MER

 4. 4. Huvudhandledare och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituation på anestesiklinik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2010]
  Nyckelord :nursing instructors; head tutor; clinical education; students; experience; fenomenography; handledare; huvudhandledare; kliniskt utbildningsansvarig; studenter; upplevelse; fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna intervjustudie var att undersöka huvudhandledares och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituationen på en anestesiklinik. Totalt intervjuades 6 huvudhandledare och 5 kliniskt utbildningsansvariga. LÄS MER

 5. 5. Scandinavian management : A minor field study in Bangkok, Thailand

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Ida Göransson; Samantha Winter-Hall; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bachelor thesis by the school of business and economics at the Linnaeus University in Växjö, Enterprising and business development 2EB00E, spring 2010. Authors: Ida Göransson and Samantha Winter-Hall Tutor: Magnus Forslund Title: Scandinavian management – a minor field study in Bangkok, Thailand. LÄS MER