Sökning: "headlines"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet headlines.

 1. 1. Att intensivvårda under pågående pandemiska coronavirus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Kenneth Mohlin; [2020-06-26]
  Nyckelord :Covid-19; Coronavirus; MERS; SARS; Pandemi; Epidemi; Intensivvårdssjuksköterska; Intensivvård; Infektionskontroll;

  Sammanfattning : Background: At the end of 2019, a pandemic caused by the coronavirus Covid-19 developed across much of the world that may cause serious respiratory diseases in humans. In the social debates, including the state media, the progress of the virus has received major headlines. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 – Påverkan på tågtrafiken : En analys av hur Covid-19 påverkat persontrafiken på den svenska järnvägen

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Simon Wikström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Train travel is an important part of the Swedish transport industry and the demand has increased last couple of years. Different train categories meet different purposes, fast trains, long-distance trains, regional trains and commuter trains all fulfill different transport tasks. LÄS MER

 3. 3. Resebeteenden under COVID-19 : En kvalitativ studie om COVID-19 påverkan på svenska konsumenters resebeteenden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Carolina Dueñas; Shahla Aliyeva; [2020]
  Nyckelord :COVID-19; pandemic; travel behaviors; attitude; consumers; COVID-19; pandemi; resebeteenden; attityd; konsumenter;

  Sammanfattning : This study is about Swedish consumers' travel behavior and how they approach travel during the ongoing pandemic COVID-19. The study examines how COVID-19 has affected Swedish consumers thoughts about travel, what factors affect Swedish consumers travel behavior during a pandemic and what attitudes Swedish consumers have to travel during COVID-19. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan behandlingshem och beroendecentrum i södra Sverige : en kvalitativ intervjustudie om samarbete och synen på varandras arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Laurin; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; samverkan; samarbete; social work; cooperation; communication; interprofessional relations; collaboration; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a study with the aim to look into and illustrate the cooperation around the care for people with substance abuse in a city in the southern of Sweden. The study is based on a qualitative interview study with empiricism from five coordinators from two different rehab centers, one social worker working in a hospital and one nurse with coordinating tasks at the same hospital. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att vara närstående till en person med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linn Andersson; Nellie Milton; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Experiences; Handling; Next of kin; Nursing;

  Sammanfattning : Andersson, L & Milton, N. Upplevelser av att vara närstående till en person med cancer. En litteraturstudie i omvårdnad. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER