Sökning: "headmaster"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet headmaster.

 1. 1. Elevdelaktighet i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Åkesson; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Availability; development of the school system; headmaster; influence; special educator; students’ participation; Elevdelaktighet; inflytande; tillgänglighet; rektor; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective combined with educational organisation theory. LÄS MER

 2. 2. A blessing from above? A study on the implementation of the provision on Organisational and social work environment in Swedish schools

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fardis Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :implementation; safety representative; headmaster; work environment; discretion; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reports of teachers experiencing negative psychosocial work environment are increasing in Sweden, despite existing policies and provisions in place to ensure an adequate work environment. This study investigates the implementation of a provision created by the Swedish Work Environment Authority in 2015, the provision on Organisational and social work environment, in schools. LÄS MER

 3. 3. Hållbart lärararbete ur ett förskollärarperspektiv : Exempel från en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Johansson Subasic; Mirjam Persson; [2020]
  Nyckelord :sustainable; sustainable teacherwork; leadership; collaboration; shared responsibilities; reflection; competence; Hållbarhet; hållbart lärararbete; ledarskap; kollegium; samarbete; ansvarsfördelning; reflektion; kompetens; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att bidra med kunskap om hållbart lärararbete inom förskollärarprofessionen. I fokus står förskollärares uppfattningar angående vad som kan bidra till att hålla ett helt yrkesliv. LÄS MER

 4. 4. Riktlinjer på riktigt? Direktintegration i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amy Alphonce; Emma Johansson; [2020]
  Nyckelord :classroom perspective; direct immersion; guidelines; newly arrived students; organizational perspective;

  Sammanfattning : This case study aims to explore how the stated guidelines, regarding direct immersed newly arrived students and their subsequent education, are complied with in practice in a school in Sweden. To examine this relation between theory and practice, we have chosen a qualitative approach which consists of semi-structured interviews and participatory observations. LÄS MER

 5. 5. Är det kompensatoriska uppdraget en utopi? : Olika skolprofessioners uppfattningar kring uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Monica Berglund; Ann-Sofie Tallbom; [2018]
  Nyckelord :Compensatory mission; habitus; inclusion; intersectionality perspective; linguistic capital; perspective on special education; social class; socioeconomic context; Habitus; inkludering; intersektionellt perspektiv; kompensatoriskt uppdrag; social klass; socioekonomisk omgivning; specialpedagogiska perspektiv; språkligt kapital;

  Sammanfattning : Studien sökte besvara hur det kompensatoriska uppdraget uppfattades, vad som kompenserades, vilka strategier som användes samt förutsättningar för det. Social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget har genomsyrat skolans utveckling över tid och därav låg studiens fokus på det. LÄS MER