Sökning: "health care narratives"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden health care narratives.

 1. 1. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 2. 2. HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Forsberg; Johanna Enkvist; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; sexual minorities; gender minorities; treatment; health care narratives; review; HBTQ; sexuella minoriteter; könsminoriteter; bemötande; sjukvårdsupplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. LÄS MER

 3. 3. Respektera mitt pronomen : Transpersoners upplevelser av stöd från sjukvården i sin sexuella hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eddie Hultman; [2019]
  Nyckelord :Transgender; Sexual health; Healthcare; Support; Heteronormative; Cisnormative; HBTQ-kompetence; Transpersoner; Sexuell hälsa; Sjukvård; Stöd; Sexualitet; Heteronorm; Cisnorm; HBTQ-kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur transpersoner upplever stödet från sjukvården angående sin sexuella hälsa. Jag ville ta reda på om individerna blev erbjuden och/eller önskade stöd från sjukvården och hur det stödet skulle kunna se ut, samt hur det skulle kunna påverka den sexuella hälsan. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av samtal med sjuksköterska vid cancerdiagnos : Analys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefin Ingsén; Viktoria Thorsell; [2019]
  Nyckelord :Autobiography; cancer diagnosis; conversation; experience; interpersonal aspects of nursing; Cancerdiagnos; omvårdnadens mellanmänskliga aspekter; samtal; självbiografi; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en diagnos som ökar i samhället, en ökning som ses fortsätta. Att ta emot ett cancerbesked och genomgå behandling kräver stöd från hälso- och sjukvården. Genom samtal ges möjlighet till delaktighet och en omvårdnad där patienten står i centrum. LÄS MER

 5. 5. Människors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom : En analys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Kjellner; Katrin Petersson; [2018]
  Nyckelord :Bipolar disease; Lifeworld; Nurse; Suffering; Health; Bipolär sjukdom; livsvärld; sjuksköterska; lidande; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom, sjukdomen utmärks av återkommande depressiva- och maniska perioder som påverkar upplevelser av människors livsvärld och hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll när personer med bipolär sjukdom är i kontakt med hälso-och sjukvården. LÄS MER