Sökning: "health counseling"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden health counseling.

 1. 1. Rådgivning om egenvård till migranter med hjärtsvikt: en kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Grazyna Szkinc-Olsson; Madeleine Al Liddawi; [2021-05-21]
  Nyckelord :Rådgivning; Egenvård; Migranter; Hjärtsvikt; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: The number of migrants has increased rapidly in recent decades both in Sweden and other countries. The migrants' experiences of living with heart failure mean difficulties to manage and understand the disease related to language barriers as well as different cultural and religious views. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas barns hälsa i relation till utevistelse? : En studie om hur förskollärare ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emilia Larsson; Louise Rohm; [2021]
  Nyckelord :Being outdoor; Health; Pathogenic perspective; Preschool; Salutogenic perspective; Förskola; Hälsa; Patogent perspektiv; Salutogent perspektiv; Utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur pedagoger ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan. I studien användes metoden kvalitativa intervjuer. Åtta yrkesverksamma förskollärare intervjuades. I studien användes salutogent och patogent perspektiv på hälsa som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Hur främjas fysisk aktivitet i Sverige? : en tvärsektoriell litteraturanalys

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Roxanne Falconer; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; litteraturstudie; implementeringsstrategi; åtgärder;

  Sammanfattning : Aim: This essay aims to identify and categorize implementation strategies that increase physical activity. This to create a picture of in what ways the efforts of increasing physical activity are done in Sweden. Method: Several literature searches were made during February 2021. LÄS MER

 4. 4. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. “Man vill kunna vara nära, visa att man är där, att man förstår” - En kvalitativ studie i sjukhuskuratorers upplevelse av förändringar i psykosociala samtal under coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Max Nilsson; Måns Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Hospital social counselors; healthcare social work; counseling; Covid-19. Hälso- och sjukvårdskuratorer; socialt arbete inom hälso- och sjukvården; psykosociala samtal; Covid-19.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experiences of change in hospital social counselors counseling with patients during the Covid-19 pandemic, based on the topics “use of digital tools” and “the use of infection control equipment and infection control in general”. Furthermore, the study seeks to understand how the change in work methods caused by the Covid-19 pandemic has affected the perceived effectiveness and functionality of social counseling in health care, from the point of view of the social counselor. LÄS MER