Sökning: "health promotion"

Visar resultat 1 - 5 av 769 uppsatser innehållade orden health promotion.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. Biblioterapi : En kvalitativ studie om tillämpad biblioterapi utanför Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Rodell Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :folkbibliotek; biblioterapi; läsfrämjande; skönlitteratur; utvecklingsbiblioterapi; läsbiblioterapi; interaktiv biblioterapi; klinisk biblioterapi;

  Sammanfattning : Bibliotherapy is a therapeutic method with book reading and dialogues about literature as its primary focus. It is a method that can be used for reading promotion purposes. Bibliotherapy is relatively unexplored in Sweden. The purpose of this thesis is to investigate how bibliotherapy is applied outside Sweden. LÄS MER

 3. 3. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lucas Enmarc; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

  Sammanfattning : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med hälsofrämjande interventioner och prevention för vuxna personer med psykisk ohälsa i primärvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Diellza Mehmeti; Linn Jeppsson Widerberg; [2021]
  Nyckelord :Health promotion; occupational therapy; primary health care; mental health illness; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården tillhör första linjens sjukvård, och det är hit många söker hjälp relaterat till sin hälsa. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland patienter. Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och preventivt med patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER