Sökning: "health promotion"

Visar resultat 1 - 5 av 1077 uppsatser innehållade orden health promotion.

 1. 1. Vård-och omsorgspersonalens upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Klenze; Mariana Lesic; [2022]
  Nyckelord :work environment; covid-19; health promotion leadership; New Public Management; arbetsmiljö; covid-19; hälsofrämjande ledarskap; New Public Management;

  Sammanfattning : Coronapandemins effekter har påverkat hälso-och sjukvården runt om i världen. Det har i sin tur utmanat den svenska sjukvården generellt och personalen som jobbar inom vård-och omsorg, specifikt äldreomsorg och inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). LÄS MER

 2. 2. Att vårda en anhörig med kronisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariya Rachkova; Tina Sadjjadi Nia; [2022]
  Nyckelord :Extended Family; Relatives; Informal Family Caregiver; Chronic Disease; Familj; Anhörig; Informell Vårdare; Kronisk Sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är ett permanent sjukdomstillstånd. Hälsa ur holistiskt perspektiv ses som en helhet, därav bör vården utformasutifrån den enskilda individens behov. Idag vårdas många personer hemifrån av en närstående. Den informella vårdaren har enbetydande roll i den hälsofrämjande processen. LÄS MER

 3. 3. Attityder till användning av ett digitalt verktyg för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i populationen statsfinansierade anställda : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; digital tools; health-promoting work environment; Technology Acceptance Model; work-related ill health; Arbetsmiljö; digitala verktyg; hälsofrämjande arbetsliv; Technology Acceptance Model; arbetsrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion En bra arbetsmiljö är av stor vikt för ett hälsosamt arbetsliv. Många människor drabbas av arbetsrelaterad ohälsa som kunde varit möjlig att förebygga om den uppmärksammats i tid. LÄS MER

 4. 4. Svenska travtränares och mjölkbönders uppfattning om djurskyddslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Diana Maximez; [2022]
  Nyckelord :djurskydd; djurskyddslagstiftning; lantbruk; mjölkbönder; travtränare;

  Sammanfattning : Farm animal welfare is an increasingly discussed topic in today's society. Swedish farmers have a notable reputation for their animal husbandry, which include high animal welfare and good health. The Swedish Board of Agriculture has the overall responsibility of the development and maintenance of animal welfare in Sweden. LÄS MER

 5. 5. FYSISK AKTIVITET HOS ÄLDRE PÅ BOENDEN : En kvalitativ studie om äldre personer uppfattningar om fysisk aktivitet och möjlighet att utöva den

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nune Aghababyan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Physical activity is a fundamental factor in maintaining and improving health, by reducing non-communicable diseases and improving balance, strength and fitness. Physical inactivity is a common problem affecting many older people. LÄS MER