Sökning: "health related quality of life"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade orden health related quality of life.

 1. 1. Rethinking social care services for elderly persons in Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annette Hatembo; [2022]
  Nyckelord :Ageing; elderly people; family; community; caregiving; old people’s home; social care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Elderly people in Zambia face numerous challenges resulting from high poverty levels, stigma, and social exclusion, poor service provision in old people's homes, and lack of proper care and support from family and the public. In addition, changes in population ageing have also resulted in increased longevity affecting the obligatory responsibilities of the state and the family to meet individual needs in caregiving adequately. LÄS MER

 2. 2. Associationerna mellan fysisk aktivitet, stillasittande beteende, hälsorelaterad livskvalitet och ländryggssmärta hos ungdomar och unga vuxna : en utforskande litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mikael Johansson; Peter Ståhl; [2022]
  Nyckelord :Fysisk Aktivitet; Livskvalitet; Ländryggssmärta; Stillasittande Beteende; Unga Vuxna; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är multifaktoriellt och ett globalt problem som förekommer i alla åldrar. Fysisk aktivitet har hälsofördelar i kontrast till fysisk inaktivitet och stillasittande beteende som medför hälsorisker. Prevalensen av ländryggssmärta hos ungdomar ökar med ålder och drabbar även unga vuxna. LÄS MER

 3. 3. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundbeck; [2022]
  Nyckelord :BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Sammanfattning : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Gastroesofagael Reflux (Gerd) Och Oral Hälsa : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Karin Magnusson; Viktorija Pankeviciute; [2022]
  Nyckelord :Acid regurgitation; GERD; Oral diseases; Oral manifestations; Oral mucosal changes; GERD; Munslemhinneförändringar; Orala manifestationer; Orala sjukdomar; Sura uppstötningar;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur den orala hälsan påverkas hos patienter med gastroesofagael reflux sjukdom (GERD) med frågeställningarna: Förekommer orala sjukdomar och/eller kliniska tecken hos patienter med GERD? och Hur påverkas oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med GERD? Metod: Sökningen av artiklar i denna litteraturstudie utfördes i tre databaser: Dentistry & oral sciences source (DOSS), MEDLINE och CINAHL. Artiklarna vilka inkluderades i denna litteraturstudie var publicerade mellan åren 2011–2022 och besvarade studiens syfte samt frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Molecular Characterization of High β-Glucan Lines in Oats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Abhinav Majumdar; [2022]
  Nyckelord :Applied biochemistry; Oats; β-Glucan; Dietary fibres; Arbinoxylan; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Oats (Avena sativa) are part of the cereal whole grain family, and their production is on the rise for the past few years due to extensive research done on the health benefits it can provide to humans. ScanOats project in Sweden is one of the research groups across the world that has done extensive work on oats. LÄS MER