Sökning: "health talk"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden health talk.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelser av existentiell ensamhet : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elina Fylking; Jasmine Whitworth; [2024]
  Nyckelord :Existential loneliness; Elderly; Experiences; Existentiell ensamhet; Äldre; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ålderdom påverkar livet, kroppen och sinnet. Långvarig, ofrivillig ensamhet är skadligt för hälsan och vanligt förekommande bland äldre personer. Existentiell ensamhet utgör en form av ofrivillig ensamhet och definieras som en plågsam insikt om att vara separerad från världen och andra människor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av att ha existentiella samtal med personer som vårdas palliativt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kristin Kennemark; Alice Klint; [2024]
  Nyckelord :Conversation; death; existential; nurse; palliative care; Döden; existentiell; konversation; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En personcentrerad vård är central för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. I en personcentrerad vård ingår att kunna möta patienten i hens tankar kring existentiella ämnen, såsom döden. Forskning visar att det finns ett behov hos patienter som vårdas palliativt att ha existentiella samtal om döden. LÄS MER

 4. 4. Vad hände med hälsan? : En kvalitativ diskursanalys om gymnasielärares hälsoundervisning i Idrott och hälsa 1

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Patricia Axling; Lina Hildeby; [2024]
  Nyckelord :idrott och hälsa; gymnasiet; hälsa; hälsoundervisning; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa 1 talar om hälsa samt vilket utrymme hälsoundervisningen ges i gymnasieskolan. Tre frågeställningar har formulerats. 1. Vilka hälsodiskurser synliggörs i idrott och hälsa? 2. LÄS MER

 5. 5. Barn och unga vuxnas upplevelser av att ha ett syskon med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Wilma Andersson; Jessica Apelqvist; [2024]
  Nyckelord :Children; Cancer; Siblings; Experience; Barn; Cancer; Syskon; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: I Sverige drabbas ca 300 barn av cancer varje år och ca 85% överlever. För barn mellan 1–14 år är det den vanligaste dödsorsaken i Sverige. När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. LÄS MER