Sökning: "health- medicalcenter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden health- medicalcenter.

  1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete på hälso-/vårdcentral : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Eva-Lotta Brink; Malin Karlsson; [2017]
    Nyckelord :Districtnurse; experience; health- medicalcenter; primarycare; stress; Distriktssköterska; erfarenheter; hälso- vårdcentral; primärvård; stress;

    Sammanfattning : Titel: Distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete på hälso-/vårdcentral. Bakgrund: I distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår att anpassa sig efter  samhälleliga resurser med förändringar inom hälso- och sjukvården. Sjukskrivningar orsakat av psykisk ohälsa och framförallt stressrelaterade besvär har ökat. LÄS MER