Sökning: "healthcare facilities"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden healthcare facilities.

 1. 1. Women’s experiences of giving birth in healthcare facilities in India - a systematic literature review

  Magister-uppsats,

  Författare :Júlía Dögg Haraldsdóttir; Åsa Tröseid; [2022-01-27]
  Nyckelord :childbirth; India; experience; healthcare facilities;

  Sammanfattning : Background: Although nearly 80 % of pregnant women in India give birth in healthcare facilities in India, the maternal mortality rate remains unacceptably high. A positive and safe birth experience is very important for pregnant women and an important factor for choosing to give birth in healthcare facilities. LÄS MER

 2. 2. Jämlik ögonsjukvård genom co-production : Förbättringsarbete i samarbete med Synskadades Riksförbund med fokus på tillgänglighet och bemötande, samt en intervjustudie om personalens erfarenhet av co-production

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Muqaddas Manto; [2022]
  Nyckelord :Keywords: co-design; equity; health care; VGR; visual impairment; co-production; accessibilty; co-design; jämlikhet; sjukvård; synskada; VGR; samskapa; co-production; tillgänglighet; bemötande;

  Sammanfattning : Sjukvården ska vara jämlik för alla patienter, men rapport från Socialstyrelsen visar att det finns brister i den svenska sjukvården. Ögonsjukvården på ett av Sveriges större sjukhus fick under sommaren 2021 in synpunkter gällande bristande tillgänglighet och bemötande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med demenssjukdom inom slutenvården : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Sandra Karabay Hemsén; Linnéa Waern; [2022]
  Nyckelord :Keywords: dementia; experience; inpatient care; nurses; demens; erfarenhet; sjuksköterskor; slutenvård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En person med demenssjukdom upplever kognitiva svårigheter, vilket kan skapa missförstånd och problematik i vårdandet. Sjuksköterskan ska tillgodose en personcentrerad vård för att förbättra, bibehålla samt återfå patientens hälsa. LÄS MER

 4. 4. LGBTQ+ People & Disasters - A Queer Human Rights-Based Critique of Vulnerability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Cowan; [2022]
  Nyckelord :mainstream vulnerability analysis; disaster risk reduction; LGBTQ ; sexual and gender diversity; queer theory; queer legal theory; heteronormativity; subordination; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Climate change and hazard events pose an existential threat to human rights. Hazard events were traditionally viewed as ‘natural disasters’ which were beyond our control and the people caught up in them were unfortunate victims to the unstoppable force of nature. LÄS MER

 5. 5. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Saga Agelii; [2021]
  Nyckelord :evidensbaserade design; hälsofrämjande design; salutogen design; trädgårdshistoria; vårdhistoria; sanatorium; psykiatrisk vård; brunnspark;

  Sammanfattning : Under 1800-talet och tidiga 1900-talet betraktades natur och trädgård som centrala hälsofrämjande element i vården och samhällsbyggnationen. Natur och trädgård sågs som hälsans landskap i kontrast till industrialiseringens smutsiga städer där sjukdomar spreds till följd av trångboddhet och osanitära levnadsförhållanden. LÄS MER