Sökning: "healthcare seeking behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden healthcare seeking behaviour.

 1. 1. Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Vidarah Nimar; [2019-01-07]
  Nyckelord :healthcare seeking behaviour; immigrant; public health; health literacy;

  Sammanfattning : Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. LÄS MER

 2. 2. Barriers affecting women’s decision to seek care during pregnancy, childbirth and postnatal period in rural Kenya

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Mikaelsdotter; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Water; sanitation hygiene WASH ; Health seeking behaviour; Antenatal care; Postnatal care.;

  Sammanfattning : Background: Antenatal care (ANC), facility delivery and postnatal care (PNC), are proven to reduce maternal and child mortality and morbidity in high burden settings. However, few rural pregnant women use these services sufficiently and it is essential to identify the barriers. LÄS MER

 3. 3. Attityder till patienter med beroendesjukdom - patienternas och vårdpersonalens upplevelser : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Bäckström; Sandra Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Addiction; attitudes; health personnel; patient; attityder; beroende; patient; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 300 000 människor idag med ett alkoholberoende, 700 000 personer lever med ett riskabelt bruk av alkohol, samt cirka 55 000 individer skattas för närvarande att leva med narkotikaberoende. Vårdpersonal möter denna stora patientgrupp inom vårdens alla delar. LÄS MER

 4. 4. Enklare sjukvårdsrådgivning med mobil app : designförslag och utvärdering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemTekniska högskolan

  Författare :Zeinab Jaber; [2014]
  Nyckelord :Sjukvårdsrådgivning; e-hälsa e-health;

  Sammanfattning : Det finns olika valmöjligheter för att söka sjukvårdsrådgivning, bland annat att ringa in till vårdgivare eller att söka information om olika symptom via internet. Det vanligaste alternativet människor idag använder för sjukvårdsrådgivning är via telefon, främst genom att kontakta 1177. LÄS MER

 5. 5. Women’s Perspectives on Pathway to Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis : Women Voices from Community Level in Uganda

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Git Wikström; [2011]
  Nyckelord :Tuberculosis; Women; Health Care Seeking; Barriers; Gender.;

  Sammanfattning : Objectives:  A qualitative study to explore the perceptions and ideas of women at community level in Uganda, about factors influencing their health care-seeking behaviour when symptoms that could indicate pulmonary tuberculosis. To let the women identify barriers to health care-seeking and to let them present ideas how to overcome barriers. LÄS MER