Sökning: "healthy implants"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden healthy implants.

 1. 1. Corrosion of additively manufactured magnesium alloy WE43 : An investigation in microstructure and corrosion properties of as built samples manufactured with Powder Bed Fusion-Laser Beam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Clarence Wahman; [2021]
  Nyckelord :Mangesium; WE43; corrosion; additive manufacturing; biodegradable implants; microstructure; surface roughness; Magnesium; WE43; korrosion; additiv tillverkning; resorberbara implantat; mikrostruktur; ytråhet;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis was conducted at Uppsala University and at Swerim AB. The study aims to broaden the knowledge about the corrosion of additively manufactured bioresorbable alloy WE43 in humanlike conditions for future applications. LÄS MER

 2. 2. Microbial Composition in Peri-implant Health and Disease

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Malak Hamze; Saad Fadhel; [2017]
  Nyckelord :peri-implantitis; microbiology; healthy implants;

  Sammanfattning : Although the infectious initiation of peri-implantitis is commonly accepted, differences in microbial composition in peri-implantitis and periodontitis has been the subject of some debate. The presence of periodontal pathogens at sites with peri-implantitis has been documented by many studies. LÄS MER

 3. 3. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Dahlin; [2017]
  Nyckelord :diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Sammanfattning : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. LÄS MER

 4. 4. Hemostas vid partiell njurresektion : pilottest och utvärdering av ett självlåsande implantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline William; [2016]
  Nyckelord :laparaskopisk partiell nefrektomi; självlåsande implantat; hemostas; nefronsparande kirurgi;

  Sammanfattning : Njurcancer står för ca 3 % av alla maligna tumörer i världen hos människa. I Sverige diagnosticeras ca 1000 personer varje år med njurcancer. Idag upptäcks njurtumörer tidigare i och med förbättrad bilddiagnostik. LÄS MER

 5. 5. FE-Analysis of Stabilization of Cervical Spine Fracture in Ankylosing Spondylitis.

  Magister-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Författare :Viktor Lison Almkvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ankylosing Spondylitis (AS), or Bechterew’s disease, is an inflammatory rheumaticdisease that through the formation of additional bone tissue in the spine eventuallyleads to the complete fusion of the vertebrae, in effect turning the spine into one longbone. Due to the reduced flexibility of the spine with the long lever arms, spinalfractures in AS-patients are relatively common even after minor trauma. LÄS MER