Sökning: "hearing loss"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden hearing loss.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 3. 3. GYMNASIEELEVERS HÖRSEL, INSTÄLLNING OCH KÄNNEDOM OM HÖRSELPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :David Pauta Alvarracin; Emma Särnblom; [2019-06-14]
  Nyckelord :Ungdomar; höga ljudnivåer; hörselproblem; inställningar; hörselprevention; adolescents; high sound levels; hearing symptoms; perception; hearing prevention;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the present study was to investigate high school students’ (15-19 years) self-perceived hearing experience, perception of high sound levels and hearing prevention.Research method: A quantitative survey study, analyzed descriptively. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning. En kvalitativ studie om hur personal i förskola arbetar med delaktighet för barn med hörselnedsättning i integrerade miljöer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Mellin; [2019]
  Nyckelord :integration; deaf; hearing loss; inclusion; participation; teacher; preschool;

  Sammanfattning : Integrering handlar om att försöka skapa ett samhälle för alla där individers olikhet inte ses som något problem. Begreppet har kritiserats då det anses fokusera på normalisering. LÄS MER

 5. 5. Jag hör inte! : Döva patienters kommunikation med hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Efraim Höglund; Markus Aurell; [2019]
  Nyckelord :Communication; Deafness; Experice; Healthcare; Patient; Dövhet; Hälso- och sjukvård; Kommunikation; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av världens befolkning uppskattas fem procent vara begränsade i sin förmåga att kommunicera fritt med omvärlden på grund av att de har nedsatt hörselförmåga. En stor del av dessa fem procent har teckenspråk som modersmål. LÄS MER