Sökning: "hearing loss"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden hearing loss.

 1. 1. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Vikten av att få rätt anpassad stödinsats i ett lekpedagogiskt arbetssätt : En kvalitativ studie om förskollärare och specialpedagogers syn på stödinsatser för att inkludera barn med lindrig hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jessica Andersson; Anna Rabe Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; play pedagogical approach; support measures; Inkludering; stödinsatser; lekpedagogiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate support measures that preschool teachers and special educators state that they could use, to include children with mild hearing impairment in preschool in a play pedagogical approach. To do this preschool teachers and special educators were provided with a case with questions which they gave answers to in written form. LÄS MER

 4. 4. Fördelar med högre ”Maximal Force Output” i benförankrade hörapparatsystem: en crossover-studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Bergius; [2020-02-13]
  Nyckelord :benförankrat hörapparatsystem; maximal force output; kombinerad hörselnedsättning; bone anchored hearing systems; mixed hearing loss;

  Sammanfattning : Objective: To investigate how higher maximum force output (MFO) in Bone Anchored Hearing Systems affects the perceived benefit, subjective experience of sounds as well as hearing outcomes in subjects with mixed hearing loss, seen in relation to a smaller sound processor with lower MFO.Material and method: Prospective, randomized cross-over study (ABA). LÄS MER

 5. 5. Mapping an Auditory Scene Using Eye Tracking Glasses

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Alfred Fredriksson; Joakim Wallin; [2020]
  Nyckelord :Sensor Fusion;

  Sammanfattning : The cocktail party problem introduced in 1953 describes the ability to focus auditory attention in a noisy environment epitomised by a cocktail party. An individual with normal hearing uses several cues to unmask talkers of interest, such cues often lacks for people with hearing loss. LÄS MER