Sökning: "hearing prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden hearing prevention.

 1. 1. GYMNASIEELEVERS HÖRSEL, INSTÄLLNING OCH KÄNNEDOM OM HÖRSELPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :David Pauta Alvarracin; Emma Särnblom; [2019-06-14]
  Nyckelord :Ungdomar; höga ljudnivåer; hörselproblem; inställningar; hörselprevention; adolescents; high sound levels; hearing symptoms; perception; hearing prevention;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the present study was to investigate high school students’ (15-19 years) self-perceived hearing experience, perception of high sound levels and hearing prevention.Research method: A quantitative survey study, analyzed descriptively. LÄS MER

 2. 2. DIPLAKUSIS HOS YRKESMUSIKER, BAKOMLIGGANDE ORSAKER & PREVENTION - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Suzi Sadek; Niclas Lundqvist; [2018-09-19]
  Nyckelord :Diplacusis; Noise Musicians; Interviews Musicians;

  Sammanfattning : Purpose: To examine the causes of diplacusis in professional musicians, and to examine to what extent diplacusis exits. Another purpose was to examine which preventive measures that are taken for the risk group of diplacusis.Method: Our study is a descriptive literature review. LÄS MER

 3. 3. Röst som håller : Samband mellan efterklangstid och lärares röstbelastning

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Karin Sundström Lillberg; Johan Rosén Månsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läraryrket kräver mycket av rösten och sjukfrånvaro relaterad till röstbesvär är högre hos lärare än hos andra yrkesgrupper. Efterklangstid kan påverka risken för besvär. I Region Skåne anpassas efterklangstiden i klassrum där hörselskadade elever skall delta i undervisningen efter regionens Hörselenhets riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Hörselpreventiva åtgärder inom byggindustrin : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Fagerström; Marie Hämäläinen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SUICIDPREVENTION I SKOLAN

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natasha Semenets; Nanna Lännenmäki; [2016]
  Nyckelord :Suicide prevention; suicide; school; school counselors; school nurses; teachers; Suicidprevention; självmord; högstadieskolor; skolkurator; sjuksköterska; lärare;

  Sammanfattning : Självmord bland unga är en vanlig dödsorsak. Studier visar att arbetet med suicidprevention har gett goda effekter för att hindra unga människor att ta sitt liv. Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur skolan tänker kring och arbetar med suicidprevention. LÄS MER