Sökning: "heart attack"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden heart attack.

 1. 1. Patienters förkunskap om symtom på hjärtinfarkt : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Backlund; Malin Manitski; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; NSTEMI; Patient education; STEMI; Symptoms; Förkunskaper; NSTEMI; Patientinformation; STEMI; Symtom;

  Sammanfattning : Patienter med icke ST-höjningsinfarkt [NSTEMI] och ST-höjningsinfarkt [STEMI] inkommer till sjukhuset för sent för att behandlingen ska kunna leda till bevarande av hjärtmuskelns funktion. Det råder bristfällig information till allmänheten men främst till personer med risk för att utveckla hjärtinfarkt, om vad de kan göra för att förkorta tiden från symtom till vårdkontakt. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt liv : En litteraturöversikt om livsåskådningens betydelse för patienters anpassning efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Lium; Tove Silén; [2019]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Caring; Nurse; Patient; Lifestyle change; Adaptation; Conception of life; Hjärtinfarkt; Vårdande; Sjuksköterska; Patient; Livsstilsförändring; Anpassning; Livsåskådning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar årligen 7 miljoner människor världen över och är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukvården har ett ansvar i omhändertagandet av en patient som drabbats av en hjärtinfarkt. Dels genom ett lugnt och tryggt omhändertagande men också genom stöd och vägledning. LÄS MER

 3. 3. Multimaterial 3D Printing of a mechanically representative aortic model for the testing of novel biomedical implants

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sudhanshu Kuthe; [2019]
  Nyckelord :3D printing; Aortic model; Composite design; Stiffness; Bio-material;

  Sammanfattning : Aortic stenosis is a serious cardiovascular disease that requires urgent attention and surgical intervention. If not treated, aortic stenosis can result in heart attack or cardiac arrest. Transcatheter Aortic Valve Replacement is a surgical technique that is used to treat aortic stenosis. LÄS MER

 4. 4. Kunskap om kvinnors erfarenheter av att ha drabbats av en första hjärtinfarkt - en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Hansson; Viktoria Svärling Larsson; [2018]
  Nyckelord :Myocardial Infarction; heart attack; Life Change Events; Quality of Life; Emotions; Experience; woman; women; gender; sex factors; Gender differences;

  Sammanfattning : Abstrakt Hjärtinfarkt är ett av de största hälsoproblemen i Sverige idag. Kvinnor drabbas i stor utsträckning av hjärtinfarkt men de riskeras att missas då den mesta evidensen utgår från ett manligt perspektiv och normer. LÄS MER

 5. 5. Discovery of novel biomarkers for cardiovascular disease, focus on endothelial specific proteins - a SCAPIS pilot study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Linnea Enge; [2018]
  Nyckelord :applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : SCAPIS is a national project in Sweden and stands for Swedish CardioPulmonary bioImage Study. The objective of SCAPIS is to find biomarkers in order to improve the risk prediction and lower the death rate of Cardiovascular disease (CVD). CVD is a big health problem and is one of the main causes of death in many industrial countries. LÄS MER