Sökning: "heart attack"

Visar resultat 11 - 15 av 44 uppsatser innehållade orden heart attack.

 1. 11. Momentum : Assisting heart patients with workout intensity

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Oskar Wembe; [2015]
  Nyckelord :heart patient; coronary artery disease;

  Sammanfattning : Patients that have suffered from a heart attack, has a condition called coronary artery disease. This condition is partly inherited, by lifestyle choices such as diet, smoking and exercise account for as much as 80 % of the disease progression and outcome. LÄS MER

 2. 12. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnea Streng Lindström; [2015]
  Nyckelord :hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

  Sammanfattning : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. LÄS MER

 3. 13. Preventivt interventionsarbete : Effekter på levnadsvanor för patienter med hypertoni

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Hult; Fredrik Starec; [2015]
  Nyckelord :Lifestyle changes; counseling; hypertension; nurse; primary care; Livsstilsförändringar; rådgivning; hypertoni; sjuksköterska. primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund. Hypertoni är ett tilltagande folkhälsoproblem i hela världen och beror till stor del på att människans levnadsvanor förändrats över tid. Riskerna för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt ökar vid obehandlad hypertoni. LÄS MER

 4. 14. Behaviour and heart rate in sheep when herded by Border collies with different background

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Andersson; [2015]
  Nyckelord :behaviour; border collie; herding; sheep; sheepdog;

  Sammanfattning : Sheepdogs have been used for a long time as a tool in the management of the sheep. However in recent years, the interest in herding has increased as a hobby which led to a debate which resulted in the Swedish Sheepdog Society issued guidelines on how the training of the dogs should be conducted with respect to the welfare of the sheep. LÄS MER

 5. 15. När livet plötsligt förändras- kvinnors upplevelser efter hjärtinfarkt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Halldin Malin; Wirzén Hanna; [2015]
  Nyckelord :transition; person centered care; support; myocardial infarction; heart attack; transition; personcentrerad vård; stöd; hjärtinfarkt; kvinnor;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i Sverige. Det är vanligt att de som drabbats har svårt att hantera sin förändrade livssituation eftersom sjukdomen påverkar vardagen fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt. Kvinnor har oftare svårare att anpassa sig till livet efter hjärtinfarkten än män. LÄS MER