Sökning: "heart failure"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden heart failure.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fredrik Fransson; Liza Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :chronic heart failure; everyday life; experience; patient; suffering; hjärtsvikt; lidande; patient; upplevelse; vardag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som kan få stora konsekvenser för personers hälsa. För att kunna ge personcentrerad vård, lindra lidande och underlätta vardagen för patienter med hjärtsvikt behöver sjuksköterskor få kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Vardagen när hjärtat sviktar. : Kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Chaaya; Artemis Prodromou Mina; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; Qualitative; Self-Care; Well-being.; Egenvård; Hjärtsvikt; Kvalitativ; Välbefinnande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Freijd; Smallay Smallay; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; experience; patient; sense of coherence; SOC; Hjärtsvikt; upplevelse; patient; känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av egenvård hos personer med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rebecka Woods; Helena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :guilt; information; knowledge; person-centered care; social support; information; kunskap; personcentrerad vård; skuld; socialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det 225 000 personer som lever med hjärtsvikt. Hjärtsvikt har en stor påverkan i det dagliga livet där personerna upplever socialt utanförskap till följd av livsstilsbegränsningar och fatigue. LÄS MER