Sökning: "heart-diseases"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet heart-diseases.

 1. 1. Att undvika exponering för kvartspartiklar i stendamm : En guide till arbetsledningen vid väg och anläggningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mattias Orsén; Alfred Bengts; [2019]
  Nyckelord :Stone dust; Quartz; Respirable quartz; Stendamm; Kvarts; Respirabelt kvarts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas funktion blir nedsatt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans uppfattning om god omvårdnad till äldre med hjärtsvikt i sent palliativt skede : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jenny Karlsson; Marie Kritzberg; [2019]
  Nyckelord :Heart failure; nursing; palliative care; perception; Hjärtsvikt; omvårdnad; palliativ vård; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom som förekommer i slutet av livet vid de allra flesta hjärtsjukdomarna. Symtom som andnöd skapar ångest och lidande för patienten vilket ställer krav på sjuksköterskan att hitta lindrande omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Sammanfattning : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. LÄS MER

 4. 4. När hjärtat sviktar : Patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nima Mola; Amanda Nalin; [2018]
  Nyckelord :experience; heart failure; patient; self-care; systematic literature study; qualitative; egenvård; erfarenheter; hjärtsvikt; kvalitativ; patient; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett av Sveriges vanligaste kroniska tillstånd och medför begränsningar i patienternas vardag. Genom att utföra egenvård kan patienter vidta åtgärder som förebygger försämring av det kroniska tillståndet. LÄS MER

 5. 5. Kunskap och konsekvens : En kritisk diskursanalys av tv-programmet Köttets lustar och den tillhörande debatten på Facebook

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Vendela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Meat consumption; animal welfare; farming; global warming; critical discourse;

  Sammanfattning : The world's high meat consumption is one of the main causes of global warming, it increases the risk of cancer and heart diseases, and causes a lot of suffering for animals. In December 2017, SVT showed the TV program Köttets lustar, which highlighted the different aspects of meat consumption. LÄS MER