Sökning: "heat exchanger"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden heat exchanger.

 1. 1. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 2. 2. Betongdigitalisering : Produktionsplanering av betong med hjälp av 4D-simulering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hampus Jelleryd; Felix Jelleryd; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; hållfasthet; avformning; folkboende;

  Sammanfattning : A well-implemented production planning improves and facilitates the production of site-built constructions. The construction industry has in recent years had a reduced productivity, despite the fact that several new programs have been developed that can improve the production planning process. LÄS MER

 3. 3. Experimental validation of a periodic heat transfer CFD model of a vertical shell and tube heat exchanger

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Patrik Bengtsson; Dilip Kumar Vellore Saikumar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flow obstructions are used as a passive design element in heat exchangers to enhance heattransfer. Further, a change in flow structure can also have a positive effect on the heat transfer. Avertical shell and tube heat exchanger, used to recover heat in the greywater stream, isinvestigated in this study. LÄS MER

 4. 4. Modelling of a Generic Aircraft Environmental Control System in Modelica

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Sabin Poudel; [2019]
  Nyckelord :ECS; Environmental Control System; Modelica; Object oriented Modeling; TTECCS library; bootstrap system;

  Sammanfattning : This thesis documents the modelling of generic Environmental Control System(ECS) of an aircraft in Modelica by utilizing components from free version of theTTECCS (Technical Thermodynamic Environmental Control and Cooling Systems) library. In doing so, components used for developing ECS from the TTECCS library are mathematically verified with theoretical formula in MATLAB. LÄS MER

 5. 5. Horizontal wastewater heat recovery heat exchanger, a model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Joakim Nyholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The residential and service sector amounts to approximately 40 percent of Sweden’s entire energy demand. In which 90 percent of that is used by households and non-residential buildings. All in all about 80 TWh are used for heating and the provision of hot water in households and non-residential buildings. LÄS MER