Sökning: "heat loss figure"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden heat loss figure.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. Heating Energy Performance & LCC Analysis on Renovation Proposals of a Multi-Family Apartment Cluster

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Yinxin Liu; Stevson Sonny Widjaja; [2020]
  Nyckelord :Building energy consumption; building renovation; building envelop; heat pump; individual substation; life cycle cost; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study was carried out to assess the energy performance of the buildings in a cluster located in Lund. The buildings were the projects of million homes program, built in the 1960s, and are in great need of renovation. Five retrofit techniques were proposed in the study. LÄS MER

 3. 3. Energiberäkningar på unikt lågenergihus : Beräkningar av elenergibehov, tankar kring självförsörjning och frågor om klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik; passivhus; lågenergihus; energiberäkningar; energibehov; fastighetsenergi; hushållsenergi; självförsörjning; rundbalshuset; solceller; energilagring; ekologiskt byggande;

  Sammanfattning : För drygt två år sedan började Laura och Erik Vidje att bygga sitt eget hus i utkanten av Umeå. Det här byggprojektet skulle senare visa sig bli ett unikt och uppmärksammat projekt med många involverade och intresserade parter. LÄS MER

 4. 4. Morgondagens studentbostäder; En rapport med gestaltningsförslag i svensk passivhusstandard gällande bostadsbristen för studenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Alex Johansson; Fredrik Brommesson; [2018]
  Nyckelord :nyckelord: bostadsbrist; studentbostäder; kollektivt boende; bostadsutformning; isoverenergi; passivhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden today is suffering from a housing shortage. Not least among young adults, students in particular. One reason to why the supply of housing is insufficient and unable to meet the demands most likely has to do with the slow construction rate that occured between the years of 2008 and 2012. LÄS MER