Sökning: "heat transfer coefficient"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden heat transfer coefficient.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. Aqua Ammonia as Secondary Fluid in Ice Rink Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Brianna Kilberg; [2020]
  Nyckelord :Ice rink; secondary fluid; aqua ammonia; ammonia water; thermophysical properties; corrosion; pressure drop; pumping power; refrigeration;

  Sammanfattning : Refrigerant management is crucial in the attempts to slow climate change. Emissions from the refrigeration sector are primarily due to poor management and unsafe destruction of refrigerants currently in circulation. Safe refrigerant management and improving system operating efficiency can result in a reduction of emissions. LÄS MER

 3. 3. Rock cavern as thermal energy storage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Simon Berglund; [2020]
  Nyckelord :Rock cavern; Waste heat; District heating; Intermittent operation; Sustainability; Heat storage; Carbon dioxide reduction; Bergrum; Spillvärme; Fjärrvärme; Intermittent drift; Hållbarhet; Värmelagring; Koldioxid reducering;

  Sammanfattning : In the fall of 2019, a comprehensive idea study was conducted on heat storage in two rock caverns located at Näsudden in Skelleftehamn and was part of the project course "Energiteknik, huvudkurs" at Luleå University of Technology. This idea study investigated the conditions of using waste heat from Boliden AB:s copper smeltery (Rönnskär) and storing this waste heat in two rock caverns and use them as seasonal thermal storage tanks, with the purpose of using the heat in the nearby district heating network, thus replacing some of the oil burned at Rönnskär. LÄS MER

 4. 4. Investigation of heat transfer and mass transfer parameters in a convection oven for model foods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Chandana Mysore Somashekar; [2020]
  Nyckelord :Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Forced air convection systems are the most preferred design of choice in many of the industrial-scale convection ovens. In this study, experimental investigation on convective heat transfer and mass transfer within a forced air convection oven was performed at different oven temperatures (100℃, 110℃ and 120℃) and at flow velocity (2 m/s, 3 m/s and 4 m/s) using potato slices (10*10*60 mm) as model food. LÄS MER

 5. 5. Theoretical and Experimental Characterizationof a Soft Polymer Heat Exchanger forWastewater Heat Recovery

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Sixiang Lyu; [2020]
  Nyckelord :polymer heat exchanger; wastewater; heat recovery; heat transfer enhancement; oscillation i; polymervärmeväxlare; avloppsvatten; värmeåtervinning; förbättring av värmeöverföring; svängning;

  Sammanfattning : Wastewater released from showers, sinks, and washers contains a considerable amount of wasteheat that can be recovered by using a heat exchanger. Conventional metal heat exchangers for wastewater heat recovery have common problems of corrosion, fouling and clogging, which makes it necessary to develop a new type of heat exchanger for such low-grade thermalenergy recovery applications. LÄS MER